2009-06-27

Šauliai apdovanoti LŠS 90-mečio medaliais


Minint LŠS 90-metį Kaune LŠS vado J.Širvinsko įsakymu apdovanoti Sąjungos nariai, bendradarbiaujančių su LŠS organizacijų vadovai, Lietuvos kariuomenės dalinių vadai, Seimo nariai ir kiti Lietuvai ir LŠS nusipelnę asmenys.
Tarp apdovanotųjų yra ir LŠS centro valdybos nariai Audrius ir Gediminas Skaisčiai, tęsiantys garbingas šeimos tradicijas. Tarpukaryje jų senelis Povilas Skaistis buvo Antašavos vlsč. Stuburų kaimo šaulių būrio narys, 1941 m. birželio 23 d. sukilimo savo apylinkėje vadas.
Nuotraukoje - Gediminas Skaistys, Gintarė Skaistė ir Audrius Skaistys Kauno karininkų ramovėje po apdovanojimo.

Komentarų nėra: