2008-07-22

Skaisčių šeimos praeičiai skirto paminklo atidengimas


Rašinėlis gali būti sektinu pavyzdžiu ir kitiems tautiečiams, kurie visuomenės informavimo priemonių puslapiuose ar tinklalapiuose galėtų atspindėti savo giminės praeitį, nes panašių likimų sulaukė daugelis tarpukario laikotarpio šeimų bei sodybų Lietuvoje.
Kupiškio krašto laukų akmuo, Stuburų kaime Povilo Skaisčio sūnų rūpesčiu įgavęs paminklo pavidalą buvusioje Skaisčių sodybos žemėje, granite iškaltais žodžiais byloja: „Šioje Stuburų kaimo vietoje buvo pavyzdingo ūkininko, šaulio, 1941 m. sukilimo prieš sovietų okupaciją Antašavos būrio vado, politinio kalinio Povilo Skaisčio ir skaudaus likimo žmonų Emilijų sodyba, nugriauta okupantų 1969 m. Tėvo 100 metų sukakčiai – sūnūs Rimantas ir Vitalis 2008 m.“
Ne visų pėdsakai su žemiškojo gyvenimo baigtimi išnyksta. Priklausomai nuo žmonių gyvensenos, nuo jų valios bei pastangų perduoti palikuonims amžinąsias vertybes, pėdsakas tęsiasi į ateitį. Mokslo žmonės tvirtina, kad minimas gyvenimo būdas pereina į genus, išlieka būsimose kartose. Taigi, tikėdami, kad mūsų žemiškasis gyvenimas nesibaigia mirtimi, turime daugybę pavyzdžių, kad su mirtimi nesibaigia ir dorybėmis ženklintas žemiškasis gyvenimas; jis tęsiamas per palikuonis.
Jau Amžinybėje Povilas Skaistis ir jo žmonos, o saulėtą liepos 19 dieną jų žemiškąjį pėdsaką paženklino paminklas, iš kalbėtojų lūpų nuskambėjo ne tik jų vardai, bet ir geri darbai.

Į paminklo atidengimą atvyko per šimtą svečių iš Antašavos, Vilniaus, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Trakų, Papilio, Joniškio, Sankt Peterburgo (Rusija) ir net iš Maidstono (Didžioji Britanija). Renginio dalyviai dalyvavo šv. Mišiose ir aplankė Skaisčių kapus Antašavoje. Greta įspūdingo paminklinio akmens Stuburų kaime gausi Skaisčių, Mėdžių ir Likų giminė išvydo ne tik medžiaginį atminties įamžinimą, bet ir iš kalbėtojų išgirdo apie garbingos Skaisčių šeimos gyvenseną, patirtas negandas, palikuonių ėjimą „takais dorybės“, prasmingą visuomeninę ir valstybinę veiklą.
Dauguma susirinkusiųjų gerai pažįsta Rimantą Skaistį. Savyje įkūnijęs nepaprastą taurumą, visuomeniškumą, norą ir gebėjimą bendrauti, pagelbėti negandai ištikus, Tėvynės meilę, - nuostabus šis žmogus. Be šių savybių, jo, kaip iškilios asmenybės, nebūtų. Panašus į jį brolis Vitalis. Jų rūpesčiu radosi pakelėje akmeninis istorijos puslapis, neleidžiantis užmaršties šešėliui užgožti praeities, vedančio į ateitį, pėdsako.
Gera žinoti, kad net keturi Povilo Skaisčio anūkai: Gediminas, Audrius, Andrius ir Vytautas seka savo senelio pėdomis – yra šauliai. Audrius ir Gediminas Skaisčiai yra Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos nariai. Audrius SKAISTYS yra ir kandidatas rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą Trakų-Elektrėnų rinkiminėje apygardoje.

Algimantas Zolubas

Komentarų nėra: