2008-12-20

Tėvynės sąjunga ir Lietuvos krikščionys demokratai susijungė ir Trakuose

Šiandien (2008-12-20) įvyko jungiamasis Trakų TS ir Trakų LKD jungiamasis susirinkimas. Kadangi abiejų skyrių kvorumas buvo, tai susirinkimas priėmė teisėtus sprendimus:
1) susijungė;
2) patvirtino TS-LKD skyriaus (toliau - Skyrius) statutą;
3) išsirinko Skyriaus pirmininką - Gediminą Romašką;
4) patvirtino Skyriaus pirmininko pirmąjį pavaduotoją - Eugenijų Čerškų;
5) išrinko dar 2 Skyriaus pirmininko pavaduotojus - Virmantą Mockų ir Liną Žvirgždauskienę;
6) patvirtino Skyriaus Tarybos renkamų narių skaičių - 15, ir išrinko jos narius, iš kurių daugiausia balsų surinko Audrius Skaistys ir Vydūnas Sadauskas;
7) pasiūlė TS-LKD Prezidiumui kandidatą į Europos Parlamento narius - mane (Audrių Skaistį).
Palinkėdami vieni kitiems linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2009 metų, bei sėkmės artėjančiuose rinkimuose TS-LKD skyriaus nariai džiaugsmingai išsiskirstė.

Komentarų nėra: