2009-05-13

Katekizmuso prasti[paprasti] žodžiai...
Šiandien lankiausi Vilniaus Universiteto bibliotekos retų leidinių saugykloje. Ten tarp daugelio retų knygų buvo parodytas ir Martyno Mažvydo "Katekizmo" originalas. (Žiūrėti nuotraukas).


Katekizmas – pirmoji lietuviška knyga. Išleista 1547 m.
Šios knygos išliko du egzemplioriai. Vienas saugomas VU , kitas – Torunės universitete Lenkijoje. Katekizmo tiražas buvo 200–300 egzempliorių. Nemaža tiražo dalis liko nerealizuota: pirmoji lietuviška knyga patekdavo į aukcionus XVII a. pabaigoje ir XVIII a. Taip atsitiko dėl objektyvių priežasčių. Viena, nebuvo daug parapijų. vadinasi, didelio pareikalavimo, antra, netrukus įšėjo bažnyčios poreikius geriau atitinkantis B. Vilento išverstas į lietuvių kalbą M. Liuterio mažasis katekizmas – „Enchiridionas“.
Pirmoji lietuviška knyga vadinasi (pagal dabartinę rašybą ir tartį; ir toliau senieji lietuviški raštai cituojami dabartine literatūrine kalba) „Katekizmuso prasti[paprasti] žodžiai, mokslas ir skaitymo rašto giesmės, dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos. Karaliaučiuj VIII dieną mėnesies sausio metų užgimimo Dievo MDXLVII“. Turi 79 puslapius. Vyrauja gotikinis (švabacho) sriftas, bet lotyniška dedikacija ir lotyniška prakalba atspausdintos lotynišku šriftu (antikva). Meniniu požiūriu pirmoji lietuviška knyga yra kukli. M. Mažvydo katekizmo antraštė papuošta renesanso stiliaus vinjete, kuri įrėmina knygos pavadinimą.

Komentarų nėra: