2009-10-22

NATO rėmėjai rinkosi Kijeve


Š .m. spalio 7-10 dienomis Ukrainoje, Kijeve, vyko 55 - toji ATA Generalinė Asamblėja ir 14 YATA Generalinė Asamblėja. Šiame renginyje 9 asmenų LATA (Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos) delegacijos sudėtyje dalyvavau ir aš. Į renginį, kurio tema šiais metais - „Pilietinės visuomenės saugumas XXI amžiuje“, susirinko per 400 dalyvių iš 42 valstybių, jis buvo plačiai nušviestas Ukrainos žiniasklaidos. Asmeniškai daviau interviu Ukrainos nacionaliniam radijui užsienio (rusų) kalba apie Lietuvos patirtį integruojantis į NATO, visuomenės švietimą ir informavimą (radijo klausytojų auditorija – apie 10 mln. Ukrainos gyventojų).
Asamblėjoje nagrinėtos šios temos: „NATO strateginės koncepcijos rengimas“, „Energetinis ir finansinis saugumas platesnėje Juodosios jūros erdvėje“, „Viešoji diplomatija kaip saugumo skleidėja: visuomenės švietimas ir informavimas“, „Dabartinė Ukrainos ir regiono saugumo ir politinė padėtis ir jos įtaka tarptautiniam saugumui“ ir kt.
Dalykinės programos metu vyko diskusijos apie naujos NATO Strateginės koncepcijos rengimą, NATO plėtrą bei partnerystes, Ukrainos euroatlantinę integraciją, aptartos NATO misijos, didžiausią dėmesį skiriant Afganistanui. Buvo iškelta idėja visose NATO valstybėse paminėti NATO dieną, kuri galėtų būti balandžio 4 – šios organizacijos įsikūrimo dieną (Lietuvoje minima kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena). Buvo aptartos galimybės Lietuvos mokslo ir tyrimų institucijoms prisijungti prie Ukrainos tyrimų ir akademinio tinklo „Ukrainian research and Academic Network“ - URAN vienijančio 15 Ukrainos valstybinių universitetų ir dar apie 50 mokslinių tyrimų įstaigų. Šis tinklas per tiesioginę jungtį su analogišku tinklu Lenkijoje – PIONER jau yra prisijungęs prie Europos tyrimų ir akademinio tinklo GEANT 2.
Tarp renginio dalyvių – NATO Generalinio Sekretoriaus padėjėjas viešajai diplomatijai Jean-Francois Bureau, Jungtinės Karalystės nuolatinis atstovas prie NATO Stewart Eldon, Čekijos Europos Sąjungos reikalų ministras Stefan Fule (buvęs ČR ambasadorius Lietuvoje), Ukrainos Rados narys Borys Tarasyuk, kiti politikai, ekspertai, akademikai, diplomatai.
Renginio dalyviai lankėsi Kijeve įsikūrusiame Europos universitete, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus rezidencijoje bei turėjo progos neformalioje aplinkoje pabendrauti su kitų delegacijų atstovais, pranešėjais, Ukrainos politikos ir visuomenės veikėjais, diplomatais. Paskutinę viešnagės Kijeve dieną buvo surengta ekskursija, kurios metu delegatai turėjo puikią progą apžiūrėti miestą bei iš arčiau susipažinti su Kijevo architektūra ir kultūra.

Komentarų nėra: