2011-01-16

1991 m. sausio mėn. 11 d. kario-savanorio priesaika


Aš, Audrius Skaistys, jums liudijant prisiekiu
negailėdamas savo jėgų ir gyvybės ginti
Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę.
Prisiekiu sąžiningai vykdyti Lietuvos valstybės
įstatymus ir savo viršininkų įsakymus.
Prisiekiu šventai saugoti visas patikėtas paslaptis,
Lietuvos priešams jokių žinių neteikti ir
visada dirbti Lietuvos, Tėvynės labui.
Tepadeda man Dievas!

1991-01-11
Vilnius
Aukščiausioji Taryba

Komentarų nėra: