2012-10-10

Spalio 10-ta - Vietos savivaldos diena.

Nuoširdžiai sveikinu su Vietos savivaldos diena! Vietos savivalda – valstybei būtinas, todėl gerbtinas ir tausotinas elementas, susijęs su subsidiarumo principo įgyvendinimu sprendžiant mūsų visų problemas. Linkiu savivaldybėms
kūrybiškumo bei atsakingumo įgyvendinant arčiausiai žmonių esantį valdymą.

Komentarų nėra: