2015-06-03

BIRŽELIO TREČIA - SĄJŪDŽIO DIENA!

Mieli sąjūdiečiai,
sveikinu Jus su prieš 27 metus (1988-06-03) įsteigtu išsilaisvinimo judėjimu, pakėlusiu mūsų dvasią ir sukūrusiu prielaidas atkurti laisva ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šiam judėjimui esame dėkingi už atgautą galią, leidusią pačiai tautai spręsti Lietuvos ateitį.
Lietuvos valstybės kūrimas ir puoselėjimas – tebesitęsiantis procesas. Todėl kaip prieš 27 metus taip ir šiandien jau mūsų jaunoji karta: siekdama mokslo, atstovaudama Lietuvą ir garsindama ją, imdamasi atsakomybės už šeimos, bendruomenės, miesto, savivaldybės ir net valstybės reikalus – tęsia Lietuvos Sąjūdžio pradėtus valstybinės ir vietos bendruomenės atgimimo darbus.
Visų kartų Sąjūdžio žmonių pareiga įdiegti visuomenei laisvės svarbą, o per įsisąmonintą meilę ir atsakomybę savo kraštui - pasiryžimą ją nuolat saugoti.
Dėkoju tiems, kurie visados nepaliaujamai kovojo už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę - be Jūsų nebūtų dabarties Lietuvos: drąsios ir turinčios ateitį!
Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės, padėkime jaunuomenei tęsti mūsų valstybės atgimimo darbus!
Telaimina ir tesaugo mūsų darbus Dievas!  


Dr. Audrius Skaistys
Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas

Komentarų nėra: