2009-03-10

Ikstapoje susitiko čikagiečiai


Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus per kasmetines atostogas tradiciškai ilsėdamasis Ikstapos mieste (Meksika) susitiko dar du čikagiečius. Taip jau sutapo, kad mano tolimi giminaičiai Marta ir Jonas Kaniai (Martha ir John Cannis) tuo pat metu ilsėjosi Ikstapoje ir netikėtai susitiko Lietuvos Prezidentą (nuotraukoje). Sutapimas buvo dar ir tas, kad J.E. Valdas Adamkus ilgą laiką gyveno ir dirbo Čikagoje, kur iki šiol gyvena Kanių šeima. Manau, kad jie smagiai praleido laiką ir pailsėjo, nes grįžusio šalies vadovo laukia įtempta darbotvarkė – dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (kovo 11-tajai) skirtuose valstybiniuose renginiuose bei Austrijos Respublikos Prezidento Hainco Fišerio (Heinz Fischer) valstybinis dviejų dienų vizitas.

Komentarų nėra: