2014-06-03

Birželio trečia - Sąjūdžio diena!Mieli sąjūdiečiai,
sveikinu Jus su prieš 26 metus (1988-06-03) įsteigtu išsilaisvinimo judėjimu, pakėlusiu mūsų dvasią ir sukūrusiu prielaidas atkurti laisva ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šiam judėjimui esame dėkingi už atgautą galią, leidusią pačiai tautai spręsti Lietuvos ateitį.
Lietuvos valstybės kūrimas ir puoselėjimas – tebesitęsiantis procesas. Todėl kaip prieš 26 metus taip ir šiandien jau mūsų jaunoji karta: siekdama mokslo, atstovaudama Lietuvą ir garsindama ją, imdamasi atsakomybės už šeimos, bendruomenės, miesto ir net valstybės reikalus – tęsia Lietuvos Sąjūdžio pradėtus valstybės kūrimo darbus.
Visų kartų Sąjūdžio žmonių pareiga įdiegti visuomenei laisvės kainos svarbą, o per įsisąmonintą meilę ir atsakomybę savo kraštui - pasiryžimą ją nuolat saugoti.
  Dėkoju tiems, kurie visados nepaliaujamai kovojo už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę - be Jūsų nebūtų dabarties Lietuvos: saugios, drąsios ir turinčios ateitį!
Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės, tikėkime gražia Lietuvos ateitimi!
Telaimina ir tesaugo mūsų darbus Dievas!  

Komentarų nėra: