2014-06-25

Šauliai minės organizacijos įsikūrimo 95-metįBirželio 28 d. Kaune Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai ir meno kolektyvai iš visos Lietuvos dalyvaus organizacijos 95-ųjų įkūrimo metinių renginiuose. Organizacijos įkūrimo jubiliejų lydi reikšmingi pasikeitimai: visuomenė vis didesnį dėmesį kreipia krašto gynybai, todėl išaugo šaulių populiarumas ir vis daugiau žmonių papildo organizacijos gretas.
Jubiliejinės iškilmės prasidės Vyčio kryžiaus vėliavos pakėlimo ceremonija ir vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų bei ideologo Vlado Putvinskio pagerbimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Vėliau kelių šimtų šaulių ir svečių kolona, lydima organizacijos orkestro, pajudės link šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą ir Šaulių sąjungą. Mišių metu prisieks Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės nauji nariai.
Švenčiant organizacijos jubiliejų prie šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios vyks iškilminga rikiuotė ir apdovanojimų ceremonija. Šaulius sveikins valstybės ir Lietuvos kariuomenės, giminingų užsienio organizacijų, bendradarbiaujančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kaune vyksiančias iškilmes vainikuos Lietuvos šaulių sąjungos meno kolektyvų koncertas.
Šauliai kviečia visus kauniečius ir miesto svečius birželio 28 d. kartu švęsti organizacijos įkūrimo jubiliejų.
Lietuvos šaulių sąjunga buvo įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune, kai būrelis inteligentų nutarė organizuotai padėti Lietuvos kariuomenei apginti Lietuvos nepriklausomybę. Iki 1940 m. Šaulių sąjunga tapo viena gausiausių ir reikšmingiausių organizacijų, kuri po Lietuvos okupacijos buvo likviduota. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (tremtyje) atkurta 1954 m. kovo mėn. 7 d., o Lietuvoje - 1989 m. rugsėjo 28 d. Šiandien organizacija vienija daugiau kaip 7 tūkstančius Lietuvos piliečių, veikiančių daugelyje Lietuvos rajonų.

Komentarų nėra: