2008-05-12

VILNIAUS JAUNIMO KONVENTAS 2008


Audrius SKAISTYS 2008-05-11 dalyvavo Vilniaus jaunimo konvente 2008.
Šio konvento tikslas - išreikšti jaunimo nuomonę aktualiais Vilniaus miesto vystymo klausimais. Jaunimo atstovai konvento metu susipažino su Vilniaus m. savivaldybės veiklos gairėmis ir diskutavo pasiskirstę į darbo grupes - savivaldybės komitetus. Į Konventą buvo atrinktas 51 Vilniaus jaunimo atstovas, iš jų sudarytos 3 darbo grupės-komitetai: Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų, Miesto plėtros ir Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos. Renginio metu jaunimas iškėlė aktualias sostinės problemas ir pasiūlė galimus jų sprendimo būdus.
Vilniaus jaunimo konvente 2008 dalyvavo mokinių parlamento, mokinių savivaldos, studentų atstovybių, politinių, profesinių, kultūrinių, sporto, prevencinių, kitų jaunimo organizacijų atstovai ir aktyvūs jauni žmonės, nepriklausantys organizacijoms. Dalyviai buvo atrenkami pagal pateiktas dalyvių registracijos anketas. Audrius Skaistys atstovavo Atlanto sutarties Lietuvos bendriją (LATA) ir Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS). A.Skaistys darbavosi Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitete, kur aktyviai reiškė savo poziciją dėl sostinės viešųjų erdvių, pirmiausia, Lukiškių aikštės panaudojimo galimybių, jaunimo užimtumo, pilietinio ugdymo ir kitomis temomis.
Visų trijų komitetų pasiūlymai Vilniaus m. valdžiai pagal renginio organizatorių - Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (VJOSAS) – sumanymą bus surašyti į atskirą dokumentą ir artimiausiu metu įteikti. Tikėkimės, kad sostinės valdžia geranoriškai atsižvelgs į jaunimo pasiūlymus.

Komentarų nėra: