2008-10-15

Padėka rinkėjams

Mieli Trakų – Elektrėnų rinkiminės apygardos gyventojai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad patikėjote Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir mano pasiryžimu dirbti Jums ir balsavote už mane. Jūsų dėka šioje apygardoje aš užėmiau aukštą ketvirtą vietą, tik labai maža balsų persvara praleidęs į priekį politikos senbuvius. Jūsų pasitikėjimas įpareigoja mane dar atkakliau darbuotis ir taip prisidėti prie mūsų bendruomenės gerovės stiprinimo.
Jūsų,
Audrius SKAISTYS

2008-10-11

Spalio 12 rinksime Tautos atstovybę - Seimą


Mieli tautiečiai,

kreipiuosi į jus ne tik kaip kandidatas į Seimo narius, bet ir kaip eilinis rinkėjas. Raginu nepasiduoti visaapimančiai apatijai ir aktyviai rinkti savo atstovus į Seimą.

Ypatingai svarbu, kad ateitų ir išreikštų apsisprendimą tie, kurių laisvos valios neįtakoja jokie papirkinėjimai, nesvarbu, ar jie būtų išreikšti pažadų arba finansine forma.

Balsuokite ir nepamirškite jums tarnauti pasiryžusio jauno, profesionalaus teisininko - Audriaus Skaisčio.

Jį surasite Tėvynės sąjungos-LKD kandidatų į Seimą sąraše Nr. 5 pažymetą 54 numeriu.

Jūsų

Audrius SKAISTYS

2008-10-02

Sveikinu su Angelų sargų - policijos diena!

Mielieji Lietuvos policijos darbuotojai,

Jau septyniolikti metai spalio antrąją yra švenčiama atkurta Angelų sargų – Policijos diena. Ne už kalnų ir tas laikas, kai Lietuvos policijoje tarnaus tie, kurie gimė jau Nepriklausomoje valstybėje.
Mūsų kartos uždavinys ir rūpestis perduoti šios garbingos profesijos tęsėjams sukauptą tradicijų ir garantijų, nuopelnų ir nuopuolių, žinių ir patirties rinkinį. Visa tai tarnauja ir tarnaus, kuriant saugesnę aplinką, saugesnę valstybę.
Policijos darbuotojų pasiaukojamo darbo dėka sutramdytas nusikalstamumas. Žinia, kad kiekviena kova reikalauja aukų. Be jų neapsieinama ir kovos su nusikalstamumu srityje. Kiekvienais metais žuvusių policijos pareigūnų garbei pasodindami po ąžuoliuką, jau išauginome ąžuolų giraitę...
Žemai lenkiu galvą prieš tuos, kurie liko savo priesaikai ištikimi.
Profesinės šventės proga linkiu stiprios sveikatos, giedros nuotaikos, neblėstančios sėkmės kasdieniniame darbe ir Jūsų asmeniniame gyvenime!

Jūsų Audrius SKAISTYS
TS – LKD kandidatas
Trakų – Elektrėnų rinkimų apygardoje