2023-10-10

Spalio 10-ta - Vietos savivaldos diena

                                Nuoširdžiai sveikinu su Vietos savivaldos diena! 

Vietos savivalda – valstybei būtinas, todėl gerbtinas ir puoselėtinas elementas, susijęs su subsidiarumo principo įgyvendinimu sprendžiant gyventojams rūpimus klausimus ir problemas. 

Linkiu kolegoms savivaldybių tarybų nariams ir merams, administracijų darbuotojams kūrybiškumo bei atsakingumo įgyvendinant arčiausiai žmonių esantį viešųjų paslaugų teikimą.

Audrius Skaistys
Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys