2012-10-10

Spalio 10-ta - Vietos savivaldos diena.

Nuoširdžiai sveikinu su Vietos savivaldos diena! Vietos savivalda – valstybei būtinas, todėl gerbtinas ir tausotinas elementas, susijęs su subsidiarumo principo įgyvendinimu sprendžiant mūsų visų problemas. Linkiu savivaldybėms
kūrybiškumo bei atsakingumo įgyvendinant arčiausiai žmonių esantį valdymą.

2012-10-02

Spalio 2 - Angelų sargų diena.

Sveikinu visus esamus, buvusius ir būsimus policijos pareigūnus profesinės šventės - Angelų sargų dienos proga! Būti angelu sargu – reiškia būti atsakingu už daugelio žmonių gyvybių. Policininkų vykdomos misijos sėkmę didžiąja dalimi lemia kiekvieno pareigūno suvokta jo profesijos paskirtis. Svarbiausias uždavinys – sukurti tokią darbo policijoje sistemą, kad ir eilinio policijos patrulio pareigos būtų prestižiškos. Sėkmingam policijos darbui būtinas visuomenės palaikymas ir pasitikėjimas. Todėl tik kompetentingas kiekvieno į policiją pagalbos besikreipiančio žmogaus problemos sprendimas nuolat stiprins policijos ir visuomenės ryšį. Lietuvoje jau pavyko atkurti į vakarietiškus standartus orientuotą profesionalią policiją, belieka sustiprinti policininkų pilietinį-patriotinį nusiteikimą eiti demokratinius valstybės pagrindus stiprinančiu keliu. Esu dėkingas už sąžiningai atliekamas pareigas! Jūsų buvęs kolega, Dr. Audrius Skaistys Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje