2012-10-10

Spalio 10-ta - Vietos savivaldos diena.

Nuoširdžiai sveikinu su Vietos savivaldos diena! Vietos savivalda – valstybei būtinas, todėl gerbtinas ir tausotinas elementas, susijęs su subsidiarumo principo įgyvendinimu sprendžiant mūsų visų problemas. Linkiu savivaldybėms
kūrybiškumo bei atsakingumo įgyvendinant arčiausiai žmonių esantį valdymą.

2012-10-02

Spalio 2 - Angelų sargų diena.

Sveikinu visus esamus, buvusius ir būsimus policijos pareigūnus profesinės šventės - Angelų sargų dienos proga! Būti angelu sargu – reiškia būti atsakingu už daugelio žmonių gyvybių. Policininkų vykdomos misijos sėkmę didžiąja dalimi lemia kiekvieno pareigūno suvokta jo profesijos paskirtis. Svarbiausias uždavinys – sukurti tokią darbo policijoje sistemą, kad ir eilinio policijos patrulio pareigos būtų prestižiškos. Sėkmingam policijos darbui būtinas visuomenės palaikymas ir pasitikėjimas. Todėl tik kompetentingas kiekvieno į policiją pagalbos besikreipiančio žmogaus problemos sprendimas nuolat stiprins policijos ir visuomenės ryšį. Lietuvoje jau pavyko atkurti į vakarietiškus standartus orientuotą profesionalią policiją, belieka sustiprinti policininkų pilietinį-patriotinį nusiteikimą eiti demokratinius valstybės pagrindus stiprinančiu keliu. Esu dėkingas už sąžiningai atliekamas pareigas! Jūsų buvęs kolega, Dr. Audrius Skaistys Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje

2012-09-30

Rinkimai į Seimą artėja!

Mielas (-a) rinkėjau (-a), Aš pamąsčiau, kad yra tokia tikimybė, kad ir šiemet eisi spalio 14 dieną rinkti Seimo, tai norėčiau priminti, kad šiais metais manęs TS-LKD sąraše Nr. 5 nerasi. Bet jei vis dėlto dalyvausi rinkimuose, tai atkreipk dėmesį į šios partijos sąraše 61 vietoje esančią Gintarę SKAISTĘ. Ta proga paagituočiau atiduoti jai savo pirmumo (reitingo) balsą. Jei jau turi kitų pasirinkimų, tai tiesiog laikyk tai priešrinkiminiu priminimu. Audrius Skaistys

2012-07-05

Liepa - Lietuvos valstybingumui svarbus mėnuo

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu svarbių ir didžių švenčių - liepos 6-tosios Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos, pergalių Durbės (liepos 13 d.) ir Žalgirio mūšiuose (liepos 15 d.) išvakarėse! Prieš 759 metus tuometinis Lietuvos valdovas Mindaugas įtvirtino savo statusą ne tik kaip regiono kunigaikštysčių vienytojas ir valdytojas, bet ir visos krikščioniškosios Europos buvo pripažintas karaliumi. 1253 metais Mindaugo valdoma Lietuvos karalystė įstojo į krikščioniškųjų Europos valstybių gretas, istorinę Europos Sąjungą. Tuometinės Lietuvos jėgą prieš 752 metus pajuto kalavijuočiai Durbės mūšyje.
Mindaugo žygdarbius tęsė pripažintas, tačiau nekarūnuotas Lietuvos ir daugelio rusų žemių valdovas - Vytautas Didysis, kurio mūšio lauko taktiniai sprendimai ir narsa atvedė mūsų protėvius į šlovingą Žalgirio pergalę prieš 602 metus.
Tai buvo susivienijusios Lietuvos šlovingasis laikotarpis. Įkvėpti Karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo ir kitų iškilių tautos valdovų įžvalgių darbų, kurkime vieningesnę Lietuvą.

2012-06-15

Susitikimas su NATO flotilės admirolu

2012 m. birželio 12 d. 16.00 val. Seimo Europos informacijos biure įvyko LATA organizuotas susitikimas su NATO Kovinių jūrų pajėgų paramos vadavietės (angl. Strike Forces NATO, SFN) vado pavaduotoju flotilės admirolu Russell Harding ir šios vadavietės politikos patarėju James Henry Bergeron. Susitikime dalyvavusiems LATA nariams ir nacionaliniu saugumu besidomintiems ekspertams buvo pristatytos Jubiliejinės - 40-osios BALTOPS-2012 karinės pratybos. Buvo aptartas Lietuvos pasirengimas priimti NATO karinę pagalbą iš Baltijos jūros ir kiti kariniai - politiniai NATO pratybų aspektai. Ypatingo susirinkusiųjų susidomėjimo sulaukė flotilės admirolo Russell'o Harding'o pristatytas NATO veiksmų planas nukreiptas prieš jūrinį piratavimą ties Somalio (Afrika) krantais. Admirolas R.Harding atvirai auditorijai išsakė savo nuomonę dėl Mistral tipo sraigtasparnius gabenančio karinio laivo pardavimo Rusijai vienos iš NATO valstybių - Prancūzijos. Jis teigė, kad tai grynai komercinis sandoris, kuris didesnių problemų karinėje plotmėje nesukels, tačiau tuo pačiu nepadidins politinio pasitikėjimo savo partneriais.