2020-06-14

AUDRIAUS SKAISČIO POLITINĖ REKLAMA


Dr. Audrius SKAISTYS
Reitingavimo numeris TS-LKD kandidatų sąraše - 66

Esu Vilniuje gimęs, užaugęs, išsimokslinęs ir besidarbuojantis teisininkas, TS-LKD narys, Šaulių sąjungos narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) pirmininkas.
Nuo vaikystės tėvelių –  Rimanto ir Onutės – esu auklėtas mylėti Laisvę ir dėl jos kovoti, pratintas savo atkakliu darbu pelnytis pragyvenimui bei užsitarnauti aplinkinių pasitikėjimą.
Tėčio mėgiama gyvenimiška išmintis - “darbas tai yra gyvenimo druska, kuri priduoda jam skonio ir apsaugo nuo sugedimo” - lydi nuo ankstyvos paauglystės kryptingose šeimos biudžeto papildymo veiklose: auginant tulpes, vėliau – pinant krepšelius, seneliams kaime padedant dirbti žemės ūkio darbus, prižiūrėti gyvulius. 
Studijų metais – gaunamą padidintą stipendiją patrigubindavau palaikydamas tvarką koncertuose ir kituose renginiuose. Visa tai ugdė charakterį, disciplinuotumą ir kitas savybes, kurios padėjo nueiti kelią nuo žemiausios valstybės tarnybos pakopos iki užimamų atsakingų pareigų.
Atgimimo laikotarpiu nepraleisdavau nei vieno svarbesnio Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Sąjūdžio organizuoto renginio, visa Skaisčių šeima prieš beveik 31 metus stovėjo Baltijos kelyje. Kažkur tolėliau – link Panevėžio stovėjo ir jaunutė mergaitė iš Kauno, kuri vėliau tapo mano sutuoktine, o dabar jau ir mūsų dviejų vaikų mama Gintarė Skaistė.
Didžiuojuosi, kad jau 1990 metais įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą. Save pristatydamas visada pabrėžiu, kad 1991 m. buvo vienas iš jauniausių Lietuvos Parlamento gynėjų, 1997 m. tapau jauniausiu Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Centro valdybos nariu, o 1999 m. tapau jauniausiu vyresniuoju patarėju Lietuvos Respublikos Seime (LRS). Mūsų tautos atstovybėje iš viso dirbau nepilnus 12 metų, kur iki smulkmenų teko pažinti visas teisėkūros vingrybes, aktyviai dalyvauti kuriant virš 150 įstatymų projektų. 2001-2004 metais dirbdamas Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) kūriau teisinius korupcijos prevencijos pagrindus. Dalyvavau praktiniame korupcijos prevencijos darbe.
Teisinės minties palikimui nuveikti svarbūs darbai: apginta teisės mokslų disertacija “Teisinis priesaikos institutas ir jo socialinis vaidmuo”, publikuoti 3 moksliniai straipsniai, 4 metus Mykolo Romerio universitete (MRU) dėstyta Teisės teorija. Buvau LRS atstovu dviejose bylose Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, kur antrojoje byloje šiam teismui pateikėme atsiliepimą savo apimtimi ir nagrinėjamų problemų sudėtingumu prilygstančią antrai disertacijai.
Dirbdamas Seime, Vyriausybės atstovu Vilniaus apskrityje ir Kultūros paveldo departamente (KPD) jau 16 metų atstovauju teismuose Lietuvos gyventojų interesus ir daugumoje bylų apgyniau Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų viršenybę bei viešąjį interesą. Už nuopelnus Lietuvai ne kartą buvau apdovanotas medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais.
2012-2016 metais prižiūrint Vilniaus apskrities savivaldybių priimamų sprendimų teisėtumą ir užtikrinant viešojo intereso gynimą apskrityje – sulaukė didelio visuomenės palaikymo. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose gatvių pavadinimuose įsivyravo valstybinė kalba, Vilniaus mieste sustabdytas 16 seniūnijų naikinimas ir ligoninių sujungimas, teisminiu keliu pasiektos nelengvos pergalės panaikinusios neteisėtus mokesčius vilniečiams už jų vaikų priėmimą į darželius, taip pat ir už komunalinių paslaugų administravimą. Įgytas žinias ir patirtį panaudojau politinėje veikloje Vilniaus m. savivaldybės taryboje, tai pat ir šiuo metu užimamose UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos pirmininko pareigose.

Pastaruosius 4 metus darbuojuosi Lietuvos kultūros paveldo apsaugos srityje. Dedu visas pastangas visuomeninio intereso pirmenybės užtikrinimui – išsaugant kultūros paveldą ateities kartoms. Privačių interesų vergams kyla pagundų eliminuoti principingą valstybės tarnautoją, todėl jie šiam tikslui pasiekti nesibodi pasitelkti ir „juodąsias technologijas“.
Tačiau svarbiausia, kad aš tikiu tuo ką darau ir tai darau nuoširdžiai, su viltimi, tikėjimu ir entuziazmu.

Svarbiausi artimiausios ateities tikslai: įgauti Lietuvos gyventojų pasitikėjimą ir atstovauti jų interesus - Lietuvos Respublikos Seime. Veiksmingam gyventojų atstovavimui panaudotina per 25 darbo valstybės tarnyboje metus sukaupta teisėkūrinė, įstatymų įgyvendinimo ir taikymo patirtis valstybės saugumo, korupcijos prevencijos, švietimo, mokslo ir kultūros bei savivaldos srityse. Įgytos žinios ir patirtis būtinos ne tik priimant skaidrius ir mūsų valstybei taip reikalingus pridėtinę vertę kuriančius, racionalius bei viešąjį interesą atliepiančius sprendimus, bet ir ginant gyventojų interesus Lietuvos teismuose.

Dr. Audrius SKAISTYS 
Jūsų kandidatas TS-LKD sąraše 

Išsami mano biografija yra internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Audrius_Skaistys
Daugiau apie mane rasite tinklalapiuose: www.facebook.com/skaistys  www.twiter.com/skaistis

Mielieji,
Būčiau dėkingas, jei 2020 m. spalio 11 dieną rinkimuose į LRS balsuotumėte už TS-LKD sąrašą ir reitinguodami šio sąrašo kandidatus savo pirmumo balsą biuletenyje skirtumėte ir man.
Mano numeris šiame sąraše –
66.
Iš anksto ačiū Jums visiems už išreikštą pasitikėjimą.
Pasinaudodamas proga kviečiu bendrauti: audrius.skaistys@gmail.com ir tel. 8-699-77888.