2022-07-06

Valstybės ir valstybingumo šventės sveikinimas

 

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu - liepos 6-tosios Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga ir didžių pergalės dienų Durbės (liepos 13 d.) ir Žalgirio mūšiuose (liepos 15 d.) išvakarėse!

Prieš 769 metus tuometinis Lietuvos valdovas Mindaugas įtvirtino savo statusą ne tik kaip regiono kunigaikštysčių vienytojas ir valdytojas, bet ir visos krikščioniškosios Europos buvo pripažintas karaliumi. 1253 metais Mindaugo valdoma Lietuvos karalystė įstojo į krikščioniškųjų Europos valstybių gretas, istorinę Europos Sąjungą (ES). Tuometinės Lietuvos jėgą prieš 762 metus pajuto kalavijuočiai Durbės mūšyje. Mindaugo žygdarbius tęsė pripažintas, tačiau nekarūnuotas Lietuvos ir daugelio rusų žemių valdovas - Vytautas Didysis, kurio mūšio lauko taktiniai sprendimai ir narsa atvedė mūsų protėvius į šlovingą Žalgirio pergalę prieš 612 metų.

Tai buvo susivienijusios Lietuvos šlovingasis laikotarpis. Įkvėpti Karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo ir kitų iškilių tautos valdovų įžvalgių darbų įstojome į NATO ir ES, kur puikiai dera mūsų tautos identitetas ir universalios krikščioniškosios Europos vertybės. Pasikeitusios saugumo situacijos mūsų regione akivaizdoje mūsų pirmaeilė užduotis padėti Ukrainai jos laisvės kovoje ir pasiekti dar vieną bendrą pergalę prieš blogį ir terorizmą valstybiniu lygiu platinančius režimus. Sekdami mūsų protėvių išmintimi  kurkime vieningą stiprią, laisvą, taikingą, klestinčią ir valstybingumą gerbiančią Europą!

Dr. Audrius Skaistys
NOKT, LATA pirmininkas