2011-10-02

Su angelų sargų diena!


Sveikinu visus esamus ir būsimus policijos pareigūnus profesinės šventės - Angelų sargų dienos proga! Būti angelu sargu – reiškia būti atsakingu už daugelio žmonių gyvybių. Policininkų vykdomos misijos sėkmę didžiąja dalimi lemia kiekvieno pareigūno suvokta jo profesijos paskirtis.
Valdžios uždavinys – sukurti tokią motyvacinę darbo policijoje sistemą, kad ir eilinio policijos patrulio pareigos būtų prestižiškos.
Sėkmingam policijos darbui būtinas visuomenės palaikymas ir pasitikėjimas, todėl žmogaus problemos sprendimas turi būti ne valdiškas, o pilnas atjautos, tik tokiu būdu neišvengiamai stiprės policijos ir visuomenės ryšys.
Lietuvoje jau pavyko atkurti į vakarietiškus standartus orientuotą profesionalią policiją, ji ir toliau turi eiti šiuo demokratinius valstybės pagrindus stiprinančiu keliu.
Esu dėkingas už sąžiningai atliekamas pareigas!
Jūsų buvęs kolega,
Audrius Skaistys