2008-12-31

Lietuvos šaulių sąjungos Kalėdinis vakaras

2008 metų gruodžio 29 dieną Kaune viešbutyje "Reval hotel Neris" vyko tradicinis Lietuvos šaulių sąjungos kalėdinis vakaras.
Į šį renginį susirinko šaulių vadovybė iš visos Lietuvos. Šventinį vakarą pradėjo Lietuvos šaulių sąjungos vado Juozo Širvinsko sveikinimas. Vėliau sekė LŠS rinktinių vadų sveikinimai.
LŠS Kauno rinktinės vadas Minvydas Mikalauskas įteikė padėką už ryžtą, nuoširdumą ir veiklą Kauno rinktinės šaulių labui LŠS Centro valdybos nariui Audriui Skaisčiui. Po rimtosios renginio dalies sekė šokiai ir šmaikščios nominacijos, kurių apdovanojimai atiteko įvairių rinktinių atstovams. Po koncertinės dalies susirinkusius pasveikino ir Kauno miesto tarybos narė Gintarė Skaistė, kuri džiaugėsi jog Lietuvos šaulių sąjungos štabas nuo 1919 m. jau beveik 90-metį vis dar yra Kauno miesto širdyje - Laisvės alėjoje.
Taip pat Kauno jaunoji politikė LŠS vadui įteikė jautuką - ateinančių 2009 metų bei Kauno simbolį.

2008-12-20

Tėvynės sąjunga ir Lietuvos krikščionys demokratai susijungė ir Trakuose

Šiandien (2008-12-20) įvyko jungiamasis Trakų TS ir Trakų LKD jungiamasis susirinkimas. Kadangi abiejų skyrių kvorumas buvo, tai susirinkimas priėmė teisėtus sprendimus:
1) susijungė;
2) patvirtino TS-LKD skyriaus (toliau - Skyrius) statutą;
3) išsirinko Skyriaus pirmininką - Gediminą Romašką;
4) patvirtino Skyriaus pirmininko pirmąjį pavaduotoją - Eugenijų Čerškų;
5) išrinko dar 2 Skyriaus pirmininko pavaduotojus - Virmantą Mockų ir Liną Žvirgždauskienę;
6) patvirtino Skyriaus Tarybos renkamų narių skaičių - 15, ir išrinko jos narius, iš kurių daugiausia balsų surinko Audrius Skaistys ir Vydūnas Sadauskas;
7) pasiūlė TS-LKD Prezidiumui kandidatą į Europos Parlamento narius - mane (Audrių Skaistį).
Palinkėdami vieni kitiems linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2009 metų, bei sėkmės artėjančiuose rinkimuose TS-LKD skyriaus nariai džiaugsmingai išsiskirstė.

2008-12-10

ŽŪB "Panerys" žemės byla su politikos prieskoniu

2008-12-09 Lazdynų seniūnijos patalpose dalyvavau buvusios Panerio ŽŪB teritorijos sklypų (Oslo g. 1, Vilniuje) detaliojo plano viešajame svarstyme. Šio svarstymo metu buvo pareikšta nemažai pastabų ir prieštaravimų. Pats asmeniškai su ŽŪB Lazdynų šiltnamiai steigėja Regina Vingriene atstovavau šios bendrovės narių ir ŽŪB Panerys didžiosios dalies narių ir pajininkų interesus. Reikia atkreipti dėmesį, kad UAB „SKR Baltic“, kuri inicijavo šio detaliojo plano parengimą per pastaruosius 2 metus atliko labai daug ginčytinų veiksmų siekdama tapti vienvalde šios teritorijos (apie 8 ha. Vilniaus m. Lazdynų seniūnijos teritorijoje) valdytoja. Kaip matyti ne paskutiniai vaidmenys šioje istorijoje yra skirti ir Vilniaus apskrities administracijai vis dar vadovaujamai apskrities viršininko socialdemokrato Alfonso Macaičio, bei Vilniaus m. savivaldybei, vadovaujamai Tvarkos ir teisingumo, Lenkų rinkimų akcijos, Socialdemokratų atstovų. Priminsime, kad Saulius Skrebė – UAB „SKR Baltic“ direktorius yra partijos „Tvarka ir teisingumas“ rėmėjas ir narys. Kol kas tiek įžvalgų nekilnojamo turto „prichvatizavimo“ schemų suvestinėje.

Audrius Skaistys