2009-03-29

Mes jau 5 metai esame NATO!


Mielieji,


šiandien prieš 5 metus mes tapome stipriausio gynybinio aljanso dalimi. Nors kelias į NATO nebuvo lengvas, bet ryžtas ir vienybė lydėjusi mus šiame kelyje davė savo vaisius. Štai jau penkeri metai mes esame saugiausi per savo tūkstantmetę istoriją. Tik sutelktų pastangų dėka sugebėjome įrodyti sau ir visam likusiam pasauliui, kad mūsų protėvių ir partizanų auka - jų gyvybės už Lietuvos laisvę - buvo prasminga. Pavergtųjų tautų maldas išklausęs Visagalis prieš 60 metų pasiuntė 12 apaštalų (Belgijos, Kanados, Danijos, Prancūzijos, Islandijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų ministrų), kurie Vašingtone pasirašė Šiaurės Atlanto sutartį, pakeitusią pasaulio istoriją.

Linkiu visai Lietuvai išlikti saugiai būnant NATO bei stiprinti savo, visų šiai organizacijai priklausančių valstybių bei pasaulinį saugumą. Svarbu vieningai siekti pagrindinių savo tikslų, kaip kad buvo integruojantis į Aljansą.

Sėkmės,

Audrius SKAISTYS

LATA garbės narys

2009-03-20

Žemės diena – kovo 20-toji – Vilniuje


Nuo 1971-ųjų kasmet kovo 20-ąją, Jungtinių Tautų nutarimu minima Pasaulinė Žemės diena, o Lietuvoje ji oficialiai įteisinta 1997 m. liepos 3 d. priėmus „Atmintinų dienų įstatymą“. Šią dieną organizuojamos įvairios kūrybinės akcijos, renginiai, tvarkomi parkai ir kitos rekreacinės zonos, keliami inkilai, vyksta daug specialių paskaitų ir seminarų apie ekologiją.
Ši šventė turi savo vėliavą, kurioje mėlyname fone yra pavaizduotas žemės rutulys. UNESCO prašymu minint Žemės dieną ši vėliava iškeliama prie valstybių parlamentų per patį lygiadienį. Nors šiemet lygiadienis bus 13 val. 45 min., bet prie Lietuvos Respublikos Seimo Nepriklausomybės aikštėje iškilmingai vėliavos (Lietuvos valstybinė, Europos Sąjungos ir Žemės dienos) suplevėsavo jau 8 val. 30 min. (nuotraukoje vėliavų pakėlimą stebintys LR Seimo Kaimo reikalų pirmininkas E.Pupinis, Seimo Pirmininko Pavaduotojas Č.V.Stankevičius ir šių eilučių autorius A.Skaistys).
Vėliavų pakėlimo ceremonijoje žodį tarė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, eiles skaitė poetas Rimgaudas Graibus, koncertavo folklorinis ansamblis „Apynys“. Vėliau Seimo Europos informacijos biure prasidėjo renginys aplinkosaugos tema ir atidaryta vaikų piešinių paroda “Mūsų miškas aplink Baltijos jūrą”.
Sakoma, kad pajūryje pavasaris ateina pirmiausiai ir paskui išplinta po visą šalį – ima tekėti sula, keičiasi medžių žievės spalva, augalai ima krauti pirmuosius pumpurus, pasirodo paukščiai.

Pati didžiausia šio laikotarpio šventė – Šv. Velykos, kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 12-13 dienomis (šiemet antroji Šv.Velykų diena sutampa su mano 35-tuoju gimtadieniu). Yra dar pora švenčių, kuriose galima įžvelgti pavasario simboliką – kovo 25-ąją švenčiamos Gandrinės (gandrų sugrįžtuvės) ir kovo 19-ąją – Pempės diena.

2009-03-15

Lietuvos Prezidentas - moteris!?!

Su šia mintim mes jau einame gulti ir keliamės. Kodėl? Manau todėl, kad Prezidento institucija Lietuvoje tai tautos tapatybės dalis. Mes jaustumėmės nevisaverčiai, jei ta institucija išnyktų ar būtų panaikinta, kaip siūlo viena iš kandidačių į šį postą.
Bet kodėl tai yra taip svarbu, ir kodėl tai yra svarbu, vyras ar moteris taps Lietuvos prezidentu?
O gal išties visai nesvarbu, bet mums tik atrodo, kad yra svarbu. O jei mums tik atrodo, kad yra svarbu, tai gal vis dėl to tai yra svarbu? Na išties daug klaustukų, bet kiekvienam tai yra individualus santykis tiek su Prezidento institucija, tiek su ja atstovaujančiu asmeniu.
Aš labai ilgai (jau nebe pirmi rinkimai i šį postą) dvejodavau ir klausdavau savęs, ar Lietuvos Prezidentu gali būti moteris? Šią dilemą spręsdavau palankia vyriškajai giminei linkme, atsakydavau sau, kad Lietuvos Prezidentas pagal tradiciją ir pagal pareigų pobūdį turi būti vyras. Visgi šiame poste esantis asmuo yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas ir Valstybės gynimo tarybos pirmininkas, jau nekalbant apie visą eilę kitų sunkių ir sudėtingų pareigų ar atliekamų funkcijų.
Laikas bėga. Prieš eilinius Prezidentinius rinkimus šiemet sau vėl užduodu tą patį klausimą, bet šįkart į jį nebeskubu atsakyti. Laukiu. Na ir sulaukiau, nes nuo penktadienio - kovo tryliktosios turėsiu rinktis net iš trylikos kandidatų. Ir tada pradedu juos lyginti - kaip „patyręs politikas“, atsakinėti sau, kurį gi aš norėčiau matyti Lietuvos Prezidentu. Aš čia su savo noru nebesu toks vienišas. Iš tiesų, mastydamas galvoju ir apie valstybę, su kuriuo Prezidentu būtų ir man, ir jai geriausia?
Štai klausimas! Į jį mes turime atsakyti sau ir visai Lietuvai sąžiningai. Todėl leisiu sau pasąmprotauti tik šiuo vieninteliu klausimu – vyras ar moteris šiemet taps mūsų valstybės Prezidentu.
Jau minėjau, kad kiekvienam iš rinkimų teisę turinčių ir ja besinaudojančių asmenų tai yra individualus pasirinkimas. Tačiau šį mūsų pasirinkimą įtakoja mūsų artimiausia aplinka ir, be abejo, visuomenės informavimo priemonės. Net ir aš pats apsispręsdamas kuris iš kandidatų yra mano favoritas ir apie tai viešai pareikšdamas savo „bloge“ galiu paveikti vieno ar keleto asmenų apsisprendimą. Bet prieš tai turiu ir pats apsispręsti.
Neveidmainiaudamas sakau, kad man svarbiausia yra mano šeimos narių nuomonė, kuri yra lygiavertė su manąja. Na, o kadangi pats esu jau sukūręs šeimą - turiu ir žmoną ir dukterį, tai vertinu šią Lietuvos Prezidento instituciją jau ne kaip vienišius, bet per savo šeimos prizmę.
Manau, kad kiekvienas tėvas, kuris turi dukterį yra laimingas ir linki jai viso, kas geriausia gali atsitikti jos gyvenime. Gal net linki jai tapti Lietuvos Prezidente, aišku, jei ji pati to norėtų. Todėl prieš šiemetinius prezidentinius rinkimus aš jau nesu toks tikras, kad tik vyras gali būti mūsų valstybės vadovas. O tas netikrumas yra susijęs ir su kandidatų asmenybėmis. Juk renkiesi ne iš visos Lietuvos keturiasdešimties metų sulaukiusių asmenų, bet iš tų kurie yra registruoti ir realiausi kandidatai.
Mano įsitikinimu realiausia kandidatė tapti Lietuvos Prezidentu šiemet yra moteris. Tą žino daugelis Lietuvos rinkėjų – Dalia Grybauskaitė yra ta moteris, kuri gali pakeisti Lietuvos valdovų patriarchalinę tradiciją. Ji gali tapti tuo precedentu, kuris leis daugeliui savo žmonas ir dukras mylinčių vyrų patikėti, kad jų artimiausias ir mylimiausias žmogus gali tapti Lietuvos valdovu. Tuo norisi tikėti, nes šiuo požiūriu ji būtų daugelio Vilties Prezidentė.
Tačiau, jei ji „susimautų“ ir nepateisintų tų vilčių, kurias į ją deda tiek daug Lietuvos piliečių, tai kita moteris Lietuvos Prezidente taptų tikrai labai negreit.
Visgi linkiu jai kiekvieną rinkimų kampanijos dieną stengtis išblaškyti visas kilusias ir tebekylančias abejones jos sugebėjimais, asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis bei pateisinti tą pasitikėjimą. O jei dauguma Lietuvos nuspręstų, kad ji tinkamiausia užimti šias pareigas, linkėsiu jai neprarasti šio pasitikėjimo per visą penkerių metų kadenciją.

2009-03-11

Mintys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Ką aš veiksiu šiandien - kovo 11-tąją? Diena juk ypatinga - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Štai švęsiu ją jau 19 metai, o kas pasikeitė gimtinėje? Šioje vietoje tiktų pacituoti vienos dainos žodžius "keitės ir miestai, ir veidai...", taigi daug pasikeitimų. Svarbiausia, kad tuos pokyčius galime patys inicijuoti, įgyvendinti arba siekti, kad tie pokyčiai neįvyktų. Viskas mūsų, o ne rusų rankose, kaip čia neprisiminsi pokario laikų kalambūro "Vilnius mūsų, o mes rusų...". Tačiau, ar tik ne tai ir vyksta mūsų gimtinėje - Nepriklausomybę atgavome, bet sovietinė nomenklatūra ir toliau valdo mūsų šalį - todėl ir per kiekvieną Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį klausimas "ar kas pasikeitė gimtinėje?" lieka aktualus. Ar ilgam? Štai klausimas! Bandykime į jį atsakyti patys keisdami tai, kas mūsų galioje.

2009-03-10

Ikstapoje susitiko čikagiečiai


Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus per kasmetines atostogas tradiciškai ilsėdamasis Ikstapos mieste (Meksika) susitiko dar du čikagiečius. Taip jau sutapo, kad mano tolimi giminaičiai Marta ir Jonas Kaniai (Martha ir John Cannis) tuo pat metu ilsėjosi Ikstapoje ir netikėtai susitiko Lietuvos Prezidentą (nuotraukoje). Sutapimas buvo dar ir tas, kad J.E. Valdas Adamkus ilgą laiką gyveno ir dirbo Čikagoje, kur iki šiol gyvena Kanių šeima. Manau, kad jie smagiai praleido laiką ir pailsėjo, nes grįžusio šalies vadovo laukia įtempta darbotvarkė – dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (kovo 11-tajai) skirtuose valstybiniuose renginiuose bei Austrijos Respublikos Prezidento Hainco Fišerio (Heinz Fischer) valstybinis dviejų dienų vizitas.

2009-03-09

TS-LKD kandidatai į Europos Parlamentą

TS-LKD Taryba reitingavo ir patvirtino 24 kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą. Į Europos Parlamento rinkimus TS-LKD sąrašą ves prof. Vytautas Landsbergis, po jo į kandidatų sąrašą įtraukti Laima Andrikienė, Algirdas Saudargas, Radvilė Morkūnaitė ir kt.
Pilnas TS-LKD Kandidatų į Europos Parlamentą sąrašas:
1. Vytautas Landsbergis
2. Laima L.Andrikienė
3. Algirdas Saudargas
4. Radvilė Morkūnaitė
5. Emanuelis Zingeris
6. Raimundas Kuodis
7. Arvydas Vidžiūnas
8. Algirdas Šakalys
9. Dainius Žalimas
10. Egidijus Vareikis
11. Algimantas Birbilas
12. Arvydas Anušauskas
13. Žilvinas Leleiva
14. Raimundas Alekna
15. Naglis Puteikis
16. Andrius Kupčinskas
17. Andrius Tučkus
18. Aušrys Macijauskas
19. Ričardas Garuolis
20. Petras Musteikis
21. Rūta Rutkelytė
22. Algirdas Katkus
23. Liudas Mažylis
24. Audrius Skaistys
Kaip matote TS-LKD Tarybos nariai į šio garbingo sąrašo 24 poziciją įreitingavo ir mane. Už tai esu jiems labai dėkingas, tikiuosi nenuvilti man parodyto pasitikėjimo per rinkimus į Europos Parlamentą. Šio sąrašo šauniems nariams linkiu visokeriopo pasisekimo ir pergalės artėjančiuose EP rinkimuose.

2009-03-01

Prasidėjo ALIANTE 2009


Prasidėjo devintasis tarptautinis projektas ALIANTE 2009.

Jame gali dalyvauti vyresniųjų klasių moksleiviai net iš dvylikos šalių.

Jie patirs kažką tikrai ypatingo, aplankys vietas, kurių negali aplankyti paprasti turistai ir palygins savo žinias bei sugebėjimus su tikrai stipriais konkurentais iš užsienio šalių!

Šio konkurso tikslas - pagilinti ir praplėsti žinias apie Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO), tarptautinį ir nacionalinį saugumą, tarptautinius santykius.

Dar daugiau, šio konkurso nugalėtojai gali tikėtis tokios prizinės kelionės, kokios jums nepasiūlys jokia kelionių agentūra. Be to, finalo dalyviai įgyja naudingų žinių bei įgūdžių reikalingų išgyvenimui. Konkurso dalyviai susipažįsta su bendraamžiais ir bendraminčiais iš kitų šalių, taip įgyja draugų svečiose valstybėse. Šiemet tarpusavyje rungtyniaus moksleiviai iš Čekijos, Lietuvos, Latvijos, Vengrijos, Vokietijos, Gruzijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos. Be to, specialus Aliante 2009 konkursas vėl vyks Ukrainoje.

Kas jų laukia šiais metais - kai konkursas vyksta jau devintą kartą? Visų pirma vyks du žinių tikrinimo turai, o po jų - tarptautinis finalas, kurio nugalėtojų laukia specialus viliojantis prizas - 10 dienų kelionė į Čekiją 2009 metų rugpjūčio mėnesį. Tarptautinis finalas šiais metais vyks Lietuvoje, užduotis jam padės rengti mūsų šalies kariuomenė.

Registruotis į projektą galite adresu http://www.project-aliante.org .

Čia informaciją rasite savo gimtąja kalba.

ALIANTE 2009 projektas organizuojamas bendromis Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) pastangomis. 2004-2006 metais esu buvęs šio projekto koordinatorius, tad mielai atsakysiu į iškilusius klausimus audrius@lata.lt