2016-08-05

LATA oficialiai įregistruota prieš 20 metų

Mielieji,
lygiai prieš 20 metų tuometinis Teisingumo ministras A. Valys pasirašė Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) registracijos pažymėjimą.
Šios organizacijos nariai (įkūrėjai) laimėjo 1996 metų rudenį vykusius rinkimus į LRS ir padėjo daug pastangų, kad Lietuva 2004 metais taptų NATO pilnateise nare.
Jau 12 metų mes priklausome šiai kolektyvinio saugumo ir gynybos organizacijai, kuri kaip ir LATA pastaruosius du dešimtmečius patyrė visą eilę transformacijų.
NATO ir LATA jungiantys vertybiniai pagrindai tiek valstybių sąjungai, tiek asmenims palaikantiems šią valstybių sąjungą yra vienodi, jų (vertybių) kasdieninis (gyvybinis) poreikis daro šias organizacijas neišardomomis.
Sveikinu visus su organizacijos registracijos dvidešimtmečiu ir linkiu tiek metų darbuotis Lietuvos saugumo užtikrinimo srityje, kiek prireiks!

LATA valdybos narys
dr. Audrius Skaistys