2015-11-23

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Mielieji,
Šiemet lapkričio 23-čiąją švenčiame 97-ajį Lietuvos kariuomenės gimtadienį, nors puikiai žinome, kad tai tik įsakymo, pagal kurį 1918 m. pradėta formuoti (atkūrinėti) mūsų valstybės kariuomenė, data.
Lietuvos valstybė skaičiuojanti savo 1006 metus (taip pat nuo savo paminėjimo) negali turėti valstybingumo atributą – kariuomenę tik 97 metus.
Todėl tautai už savo laisvę, nepriklausomybę, žemę, tikėjimą ir kalbą kovojusiai mažiausiai 800 metų iš savo rašytinės istorijos tūkstantmečio yra svarbu, kad jos kariuomenės istorija atsispindėtų visais jos gyvavimo laikotarpiais. Toks yra lietuvių tautos išskirtinumas, ji garsi savo valstybingumu ir pagrįstai didžiuojasi pagrindine to valstybingumo prielaida – savo kariuomene.
Nemenkinant karo vadų, kunigaikščių, didžiųjų etmonų ir kitų Lietuvos kariams, sukilėliams, partizanams vadovavusių asmenų atminties, vis dėlto kariuomenės pagrindas yra karys. Jo pasiaukojamo didvyriškumo dėka šiandien turime savo valstybę.
Todėl nuoširdžiausi sveikinimai visiems kariams – Tėvynės gynėjams.
Mes, kurie vertiname garbingą ir atsakingą valstybės gynybos pareigos įgyvendinimą, esame Jums dėkingi!
dr. Audrius Skaistys
LŠS Centro valdybos narys