2023-10-10

Spalio 10-ta - Vietos savivaldos diena

                                Nuoširdžiai sveikinu su Vietos savivaldos diena! 

Vietos savivalda – valstybei būtinas, todėl gerbtinas ir puoselėtinas elementas, susijęs su subsidiarumo principo įgyvendinimu sprendžiant gyventojams rūpimus klausimus ir problemas. 

Linkiu kolegoms savivaldybių tarybų nariams ir merams, administracijų darbuotojams kūrybiškumo bei atsakingumo įgyvendinant arčiausiai žmonių esantį viešųjų paslaugų teikimą.

Audrius Skaistys
Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys

2023-03-06

Padėka vilniečiams

 

Mieli vilniečiai,

nuoširdžiai dėkoju Jums už palaikymą savivaldybės tarybos rinkimuose. Jau penktą kartą dalyvavau rinkimuose į mūsų miesto tarybą, pateikiu iš Jūsų gautų pirmumo balsų dinamiką:

2007 m. – 1149 balsai (20 vieta);

2011 m. – 835 balsai (19 vieta);

2015 m. – 1868 balsai (10 vieta);

2019 m. – 1454 balsai (13 vieta);

2023-03-05 – 2289 balsai (18 vieta).


Džiaugiuosi, kad Vilniuje turiu tiek bičiulių, kurių palaikymas šiemet lėmė, kad iškart patekau į Vilniaus m. savivaldybės tarybą. Ir to visiškai pakanka tęsti neseniai pradėtus darbus mūsų sostinės taryboje. Jūsų išreikštas pasitikėjimas - drąsina žengti toliau!

 

Nuoširdžiai Jūsų,

Dr. Audrius Skaistys


2023-02-21

Prisistatymas rinkėjui

 


Dr. Audrius SKAISTYS

Reitingavimo numeris kandidatų į Vilniaus m. tarybą sąraše – 14.

Esu Vilniuje gimęs, užaugęs, išsimokslinęs ir besidarbuojantis teisininkas, TS-LKD narys nuo 2006 metų, šiuo metu - Partijos Tarybos, Lazdynų skyriaus ir Vilniaus skyrių sueigos tarybų narys, Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos pakaitinis narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos ir Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) narys.

Tėvelių –  Rimanto ir A†A Onutės – esu auklėtas mylėti Laisvę ir dėl jos kovoti, pratintas savo atkakliu ir nelengvu darbu pelnytis pragyvenimui bei užsitarnauti aplinkinių pasitikėjimą.

Tėtis dažnai kartodavo, kad “darbas tai yra gyvenimo druska, kuri priduoda jam skonio ir apsaugo nuo sugedimo”, šis moto lydi nuo tada, kai su broliu būdami vaikais padėdavome tėveliams auginti gėles, vėliau – pinti krepšelius, o seneliams - dirbti žemės ūkio darbus, prižiūrėti gyvulius. Studijų metais – padidintą stipendiją papildydavau palaikydamas tvarką koncertuose ir kituose renginiuose. Visa tai ugdė charakterį, disciplinuotumą ir kitas savybes, kurios padėjo nueiti kelią nuo žemiausios valstybės tarnybos pakopos iki užimamų atsakingų Teisės departamento direktoriaus pareigų.

Atgimimo laikotarpiu nepraleisdavau nei vieno svarbesnio Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Sąjūdžio organizuoto renginio, visa Skaisčių šeima prieš 33 metus stovėjo Baltijos kelyje. Kažkur tolėliau – link Panevėžio stovėjo ir jaunutė mergaitė iš Kauno, kuri vėliau tapo mano sutuoktine, o dabar jau ir mūsų dviejų vaikų mama Gintarė Skaistė.

Didžiuojuosi, kad jau 1990 metais įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą. Save pristatydamas visada pabrėžiu, kad 1991 m. buvo vienas iš jauniausių Lietuvos Parlamento gynėjų, 1997 m. tapau jauniausiu Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Centro valdybos nariu, o 1999 m. tapau jauniausiu vyresniuoju patarėju Lietuvos Respublikos Seime (LRS).

Nuveikti svarbūs Lietuvos teisinės minties palikimui darbai: apginta teisės mokslų disertacija “Teisinis priesaikos institutas ir jo socialinis vaidmuo”, publikuoti 3 moksliniai straipsniai, taip pat 4 metus universitete dėstyta Teisės teorija.

Dirbdamas Seime, Vyriausybės atstovu Vilniaus apskrityje, Kultūros paveldo departamente (KPD) ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) jau 18 metų atstovauju teismuose Lietuvos valstybę ir daugumoje bylų užtikrinau LR Konstitucijos ir įstatymų viršenybę bei viešąjį interesą. Už nuopelnus Lietuvai ne kartą buvau apdovanotas medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais.

2012-2016 metais prižiūrint Vilniaus apskrities savivaldybių priimamų sprendimų teisėtumą, o tuo pačiu užtikrinant viešojo intereso gynimą apskrityje – sulaukė didelio visuomenės palaikymo. Vien tik Vilniaus mieste sustabdytas 16 seniūnijų naikinimas ir ligoninių sujungimas Antakalnyje, teisminiu keliu pasiektos nelengvos pergalės panaikinusios neteisėtus mokesčius vilniečiams už jų vaikų priėmimą į darželius, taip pat ir už komunalinių paslaugų administravimą.

Nuo 2016 iki 2021 metų dalyvavau užtikrinant kultūros paveldo apsaugą Lietuvoje. Siekiau, kad šioje srityje dirbtų korupcijai atsparūs valstybės tarnautojai, šiuo metu užtikrinu Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų tinkamo panaudojimą. Be abejonės – tai patinka ne visiems, tačiau svarbiausia, kad aš tikiu tuo ką darau ir tai darau nuoširdžiai, su viltimi, tikėjimu ir entuziazmu.

2018 m. rugsėjį tapau Vilniaus m. savivaldybės tarybos nariu, atstovavau vilniečiams iki 2019 m. pavasario Paslaugų ir miesto ūkio komitete, Reglamento tobulinimo komisijoje, o šiuo metu esu Miesto plėtros komiteto ir tos pačios komisijos narys.

Planas ateičiai:

* pertvarkyti Vilniaus susisiekimo sistemą, kad ji taptų patogi, saugi bei neteršianti aplinkos. Tam Vilniuje reikės įdiegti naują viešojo transporto priemonę, įrengti naujus tunelius, tiltus ir viadukus;

* atsižvelgdami į kylančių išorinių grėsmių pobūdį, užtikrinsime pasirengimą reaguoti laiku bei apsaugoti savo šeimas;

* užtikrinti vilniečiams greitai pasiekiamų ir kokybiškų paslaugų teikimą. Tam plėsime seniūnijų teikiamų paslaugų apimtis, prireikus didinsime jų skaičių;

* įdarbinti dirbtinį intelektą sukuriant bendrą miesto poliklinikų ir aukštesnio lygmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą;

* finansuoti sportui ir kultūrinei veiklai skirtus objektus, pritaikyti juos visų reikmėms: užimtumui, sveikatinimui, kultūringam laisvalaikiui bei ligų prevencijai.

Jūsų kandidatas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą

Dr. Audrius SKAISTYS

Daugiau apie mane rasite tinklalapiuose: www.facebook.com/skaistys  www.twiter.com/skaistis

Mieli vilniečiai,

Būčiau dėkingas, jei kovo 5 dieną reitinguodami TS-LKD rinkiminį sąrašą Vilniuje, savo pirmumo balsą skirtumėte ir man. Mano numeris šiame sąraše – 14.

Iš anksto ačiū Jums visiems už išreikštą pasitikėjimą.

Pasinaudodamas proga kviečiu bendrauti: audrius.skaistys@gmail.com ir tel. 8-699-77888.

2023-01-22

PLANAS VILNIUI

Mielieji,

Vilniaus jubiliejinis 700-tasis pavasaris mums atneša dar vieno politinio ciklo pradžią. 2023 m. kovo 5 dieną išsirinksime ne tik Lietuvos sostinei vadovausiantį merą, bet ir dar 50 tarybos narių. Į politinę areną žengsiančios politinės jėgos artimiausiems 4 metams siūlo vilniečiams ir miesto svečiams savo vizijas, bet tik Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai turi aiškų planą - 4 metų gyvenimą be dramų!

Tik įgavę rinkėjų pasitikėjimą galėsime įgyvendinti vilniečių lūkesčius išpildančią visaapimančią viziją, pagal kurią:

* pertvarkysime susisiekimo sistemą, kad ji taptų patogi, saugi bei neteršianti aplinkos. Tam Vilniuje reikės įdiegti naują viešojo transporto priemonę, įrengti naujus tunelius ir naujus tiltus arba viadukus;

* atsižvelgiant į iš Baltarusijos kylančias grėsmes, užtikrinsime pasirengimą reaguoti laiku bei apsaugoti savo šeimas;

* visiems bus teikiamos greitai pasiekiamos ir kokybiškos paslaugos. Todėl plėsime seniūnijų teikiamų paslaugų apimtis, prireikus didinsime jų skaičių;

* įdarbinsime dirbtinį intelektą sukuriant bendrą miesto poliklinikų ir aukštesnio lygmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą;

* finansuosime sportui ir kultūrinei veiklai skirtus objektus, pritaikytus visų reikmėms: įvairaus amžiaus grupių vilniečių užimtumui, sveikatinimui, kultūringam laisvalaikiui bei ligų prevencijai.

Jūsų kandidatas TS-LKD sąraše, pažymėtas 14 numeriu,

dr. Audrius Skaistys

2022-07-06

Valstybės ir valstybingumo šventės sveikinimas

 

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu - liepos 6-tosios Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga ir didžių pergalės dienų Durbės (liepos 13 d.) ir Žalgirio mūšiuose (liepos 15 d.) išvakarėse!

Prieš 769 metus tuometinis Lietuvos valdovas Mindaugas įtvirtino savo statusą ne tik kaip regiono kunigaikštysčių vienytojas ir valdytojas, bet ir visos krikščioniškosios Europos buvo pripažintas karaliumi. 1253 metais Mindaugo valdoma Lietuvos karalystė įstojo į krikščioniškųjų Europos valstybių gretas, istorinę Europos Sąjungą (ES). Tuometinės Lietuvos jėgą prieš 762 metus pajuto kalavijuočiai Durbės mūšyje. Mindaugo žygdarbius tęsė pripažintas, tačiau nekarūnuotas Lietuvos ir daugelio rusų žemių valdovas - Vytautas Didysis, kurio mūšio lauko taktiniai sprendimai ir narsa atvedė mūsų protėvius į šlovingą Žalgirio pergalę prieš 612 metų.

Tai buvo susivienijusios Lietuvos šlovingasis laikotarpis. Įkvėpti Karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo ir kitų iškilių tautos valdovų įžvalgių darbų įstojome į NATO ir ES, kur puikiai dera mūsų tautos identitetas ir universalios krikščioniškosios Europos vertybės. Pasikeitusios saugumo situacijos mūsų regione akivaizdoje mūsų pirmaeilė užduotis padėti Ukrainai jos laisvės kovoje ir pasiekti dar vieną bendrą pergalę prieš blogį ir terorizmą valstybiniu lygiu platinančius režimus. Sekdami mūsų protėvių išmintimi  kurkime vieningą stiprią, laisvą, taikingą, klestinčią ir valstybingumą gerbiančią Europą!

Dr. Audrius Skaistys
NOKT, LATA pirmininkas


2022-06-06

BAYRAKTAR TB2 ir LOKHEED VENTURA B34/37 įsigijimo istorijų panašumai ir skirtumai
Bairaktaro (nepilotuojamo orlaivio arba drono) įgijimo istorija pasirodo turi ir savo istorinį analogą, bet tik pilotuojamo karinėms reikmėms skirto orlaivio pirkimo JAV oro pajėgoms. Ši istorija aprašytą laikraštyje "Keleivis“, 1943 m. liepos 21 d., Nr. 30, p. 1" ir Lietuvos ambasados Vašingtone.

Jau 1943 m. (prieš 79 metus) JAV lietuviai nupirko JAV aviacijos pajėgoms vieną bombonešį. Yra žinoma, kad 1943 m. JAV Filadelfijos lietuviai ketino pirkti ... „bombanešį". Ir nupirko.
Tikslui pasiekti „lietuvių organizacijų komitetas pasiryžo išparduoti 400 000 USD sumai „E" serijos karo bonų [rinkliavą], ir kad už tuos pinigus bus pastatytas bombonešis, kurį valdžia leis patiems lietuviams pakrikštyti lietuvišku vardu. Tuomet buvo skelbiama: daugiau kaip 200 000 USD vertės bonų lietuvių komitetas turi jau pardavęs, o likusius (apie 190 000 USD) norima parduoti iki rugpjūčio 16 dienos." „Yra vilties, kad Philadelphijos ir apylinkės lietuviai rankų nenuleis, bet visi suburs ir iki rugpjūčio 16 dienos turėsim sukėlę 400 000 USD su kaupu. Tuomet turėsime bombanešio krikštynas. Kaip bus gražu, kuomet tas plieno paukštis su lietuvišku vardu skraidys padangėmis ir šaudys perkūnais nacius, fašistus ir nuožmiuosius japonus, o gal dar lietuviui teks garbė tą galingąjį plieno paukštį ir vairuot!"
Taip 1943 m. Amerikos lietuviai nupirko dvimotorį bombonešį (Lockheed Ventura B-34/37). Simboliška, nes bombonešis buvo pavadintas "Lituanica" vardu. Tiesa, bombonešio likimas nėra žinomas, tačiau šiuo veiksmu lietuviai aiškiai pademonstravo savo vertybinę orientaciją ir priklausomybę antihitlerinės koalicijos valstybėms.
Nuotraukoje lėktuvo krikšto apeigos, kurias 1943 m. atliko Švento Kryžiaus parapijos klebonas Anicetas Linkus.
2022 m. gegužės pabaigoje vos per 3 dienas lietuviai ir kitų kraštų gyventojai surinko virš 5 milijonų eurų pirkti Bayraktar TB2 tipo droną, skirtą padėti Ukrainai ginti jų (ir mūsų) laisvę prieš agresorę Rusiją. Belieka tikėti, kad kaip ir anuomet šalis-agresorė bei karo sukėlėja patirs triuškinamą pralaimėjimą.
1943 🇱🇹✈️💣🇺🇸➡️2022 🇱🇹🇹🇷💤🕹🛩🇺🇦


2021-11-24

Lietuvos Kariuomenės Dienos šventė!

Mielieji,

Šiemet lapkričio 23-čiąją minime 103-ajį Lietuvos kariuomenės gimtadienį, nors puikiai žinome, kad tai tik I-mojo Pasaulinio karo pabaigos padiktuoto Nacionalinės valstybės Vyriausybės Ministro Pirmininko ir Krašto apsaugos ministro įsakymo, pagal kurį 1918 m. pradėta formuoti (atkūrinėti) mūsų valstybės kariuomenė, data.
Lietuvos valstybė, nuo savo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose momento skaičiuojanti savo egzistavimo 1011 metus, neįsivaizduojama be savo kūrėjo ir gynėjo – kariuomenės.
Todėl Tautai už savo laisvę, nepriklausomybę, žemę, tikėjimą ir kalbą kovojusiai mažiausiai 800 metų iš savo rašytinės istorijos tūkstantmečio yra svarbu, kad jos kariuomenės istorija atsispindėtų visais jos gyvavimo laikotarpiais. Toks yra Lietuvių Tautos išskirtinumas, ji garsi savo valstybingumu ir pagrįstai didžiuojasi pagrindiniu valstybingumo atributu – savo kariuomene.
Nemenkinant karo vadų, kunigaikščių, didžiųjų etmonų ir kitų Lietuvos kariams, sukilėliams, partizanams vadovavusių asmenų atminties, vis dėlto kariuomenės pagrindas yra karys. Jo pasiaukojamo didvyriškumo dėka šiandien turime savo valstybę.
Todėl nuoširdžiausi sveikinimai visiems kariams – Tėvynės gynėjams.
Mes, kurie vertiname garbingą ir atsakingą valstybės gynybos pareigos įgyvendinimą, esame Jums dėkingi!
dr. Audrius Skaistys
LATA prezidentas
NOKT pirmininkas