2023-02-21

Prisistatymas rinkėjui

 


Dr. Audrius SKAISTYS

Reitingavimo numeris kandidatų į Vilniaus m. tarybą sąraše – 14.

Esu Vilniuje gimęs, užaugęs, išsimokslinęs ir besidarbuojantis teisininkas, TS-LKD narys nuo 2006 metų, šiuo metu - Partijos Tarybos, Lazdynų skyriaus ir Vilniaus skyrių sueigos tarybų narys, Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos pakaitinis narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos ir Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) narys.

Tėvelių –  Rimanto ir A†A Onutės – esu auklėtas mylėti Laisvę ir dėl jos kovoti, pratintas savo atkakliu ir nelengvu darbu pelnytis pragyvenimui bei užsitarnauti aplinkinių pasitikėjimą.

Tėtis dažnai kartodavo, kad “darbas tai yra gyvenimo druska, kuri priduoda jam skonio ir apsaugo nuo sugedimo”, šis moto lydi nuo tada, kai su broliu būdami vaikais padėdavome tėveliams auginti gėles, vėliau – pinti krepšelius, o seneliams - dirbti žemės ūkio darbus, prižiūrėti gyvulius. Studijų metais – padidintą stipendiją papildydavau palaikydamas tvarką koncertuose ir kituose renginiuose. Visa tai ugdė charakterį, disciplinuotumą ir kitas savybes, kurios padėjo nueiti kelią nuo žemiausios valstybės tarnybos pakopos iki užimamų atsakingų Teisės departamento direktoriaus pareigų.

Atgimimo laikotarpiu nepraleisdavau nei vieno svarbesnio Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Sąjūdžio organizuoto renginio, visa Skaisčių šeima prieš 33 metus stovėjo Baltijos kelyje. Kažkur tolėliau – link Panevėžio stovėjo ir jaunutė mergaitė iš Kauno, kuri vėliau tapo mano sutuoktine, o dabar jau ir mūsų dviejų vaikų mama Gintarė Skaistė.

Didžiuojuosi, kad jau 1990 metais įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą. Save pristatydamas visada pabrėžiu, kad 1991 m. buvo vienas iš jauniausių Lietuvos Parlamento gynėjų, 1997 m. tapau jauniausiu Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Centro valdybos nariu, o 1999 m. tapau jauniausiu vyresniuoju patarėju Lietuvos Respublikos Seime (LRS).

Nuveikti svarbūs Lietuvos teisinės minties palikimui darbai: apginta teisės mokslų disertacija “Teisinis priesaikos institutas ir jo socialinis vaidmuo”, publikuoti 3 moksliniai straipsniai, taip pat 4 metus universitete dėstyta Teisės teorija.

Dirbdamas Seime, Vyriausybės atstovu Vilniaus apskrityje, Kultūros paveldo departamente (KPD) ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) jau 18 metų atstovauju teismuose Lietuvos valstybę ir daugumoje bylų užtikrinau LR Konstitucijos ir įstatymų viršenybę bei viešąjį interesą. Už nuopelnus Lietuvai ne kartą buvau apdovanotas medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais.

2012-2016 metais prižiūrint Vilniaus apskrities savivaldybių priimamų sprendimų teisėtumą, o tuo pačiu užtikrinant viešojo intereso gynimą apskrityje – sulaukė didelio visuomenės palaikymo. Vien tik Vilniaus mieste sustabdytas 16 seniūnijų naikinimas ir ligoninių sujungimas Antakalnyje, teisminiu keliu pasiektos nelengvos pergalės panaikinusios neteisėtus mokesčius vilniečiams už jų vaikų priėmimą į darželius, taip pat ir už komunalinių paslaugų administravimą.

Nuo 2016 iki 2021 metų dalyvavau užtikrinant kultūros paveldo apsaugą Lietuvoje. Siekiau, kad šioje srityje dirbtų korupcijai atsparūs valstybės tarnautojai, šiuo metu užtikrinu Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų tinkamo panaudojimą. Be abejonės – tai patinka ne visiems, tačiau svarbiausia, kad aš tikiu tuo ką darau ir tai darau nuoširdžiai, su viltimi, tikėjimu ir entuziazmu.

2018 m. rugsėjį tapau Vilniaus m. savivaldybės tarybos nariu, atstovavau vilniečiams iki 2019 m. pavasario Paslaugų ir miesto ūkio komitete, Reglamento tobulinimo komisijoje, o šiuo metu esu Miesto plėtros komiteto ir tos pačios komisijos narys.

Planas ateičiai:

* pertvarkyti Vilniaus susisiekimo sistemą, kad ji taptų patogi, saugi bei neteršianti aplinkos. Tam Vilniuje reikės įdiegti naują viešojo transporto priemonę, įrengti naujus tunelius, tiltus ir viadukus;

* atsižvelgdami į kylančių išorinių grėsmių pobūdį, užtikrinsime pasirengimą reaguoti laiku bei apsaugoti savo šeimas;

* užtikrinti vilniečiams greitai pasiekiamų ir kokybiškų paslaugų teikimą. Tam plėsime seniūnijų teikiamų paslaugų apimtis, prireikus didinsime jų skaičių;

* įdarbinti dirbtinį intelektą sukuriant bendrą miesto poliklinikų ir aukštesnio lygmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą;

* finansuoti sportui ir kultūrinei veiklai skirtus objektus, pritaikyti juos visų reikmėms: užimtumui, sveikatinimui, kultūringam laisvalaikiui bei ligų prevencijai.

Jūsų kandidatas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą

Dr. Audrius SKAISTYS

Daugiau apie mane rasite tinklalapiuose: www.facebook.com/skaistys  www.twiter.com/skaistis

Mieli vilniečiai,

Būčiau dėkingas, jei kovo 5 dieną reitinguodami TS-LKD rinkiminį sąrašą Vilniuje, savo pirmumo balsą skirtumėte ir man. Mano numeris šiame sąraše – 14.

Iš anksto ačiū Jums visiems už išreikštą pasitikėjimą.

Pasinaudodamas proga kviečiu bendrauti: audrius.skaistys@gmail.com ir tel. 8-699-77888.

Komentarų nėra: