2015-06-30

Padėka širvintiškiams


Mieli širvintiškiai,
dalyvaudamas pakartotinuose rinkimuose į Širvintų raj. merus turėjau nuostabią galimybę betarpiškai pažinti šio krašto žmones. Net 238 Širvintų rajono gyventojai pasitiki mano pasiryžimu dirbti Jums ir skyrė man savo balsą. Nuoširdžiai dėkoju Jiems, nes tik Jų dėka Širvintų mieste surinkau 132 balsus ir, į priekį praleisdamas du pagrindinius konkurentus, užėmiau aukštą 3 vietą, o visame rajone per 1 mėnesį užtrukusią politinę kampaniją surinkau 3,21% rinkėjų balsų.
Jūsų pasitikėjimas įpareigoja mane dar atkakliau darbuotis ir taip prisidėti prie Širvintų vietos  bendruomenės gerovės stiprinimo.

Jūsų

dr. Audrius Skaistys

2015-06-03

BIRŽELIO TREČIA - SĄJŪDŽIO DIENA!

Mieli sąjūdiečiai,
sveikinu Jus su prieš 27 metus (1988-06-03) įsteigtu išsilaisvinimo judėjimu, pakėlusiu mūsų dvasią ir sukūrusiu prielaidas atkurti laisva ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šiam judėjimui esame dėkingi už atgautą galią, leidusią pačiai tautai spręsti Lietuvos ateitį.
Lietuvos valstybės kūrimas ir puoselėjimas – tebesitęsiantis procesas. Todėl kaip prieš 27 metus taip ir šiandien jau mūsų jaunoji karta: siekdama mokslo, atstovaudama Lietuvą ir garsindama ją, imdamasi atsakomybės už šeimos, bendruomenės, miesto, savivaldybės ir net valstybės reikalus – tęsia Lietuvos Sąjūdžio pradėtus valstybinės ir vietos bendruomenės atgimimo darbus.
Visų kartų Sąjūdžio žmonių pareiga įdiegti visuomenei laisvės svarbą, o per įsisąmonintą meilę ir atsakomybę savo kraštui - pasiryžimą ją nuolat saugoti.
Dėkoju tiems, kurie visados nepaliaujamai kovojo už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę - be Jūsų nebūtų dabarties Lietuvos: drąsios ir turinčios ateitį!
Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės, padėkime jaunuomenei tęsti mūsų valstybės atgimimo darbus!
Telaimina ir tesaugo mūsų darbus Dievas!  


Dr. Audrius Skaistys
Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas