2020-08-20

Посвящается белорусскому народу

 

Nebūt tau moskoliška, Baltarusia!
Не быть тебе москальской, Беларусь!

Не быть тебе москальской, Беларусь!
Пусть даже в час глубокого забвения
Не вздрогнет не на миг свободолюбивый люд
И будет сочтён глас эго самоопределения.

Вопреки нрав поработителя желаний
Народное достоинство превыше - нет сомнения!
Пусть даже каждому дубиною дадут
Не выбить уж
сознанное освобождение!

#NemoskalskaBelarus=ZhyveBelarus!
#НемоскальскаБеларусь=ЖывеБеларусь!

© Audrius Skaistys 2020/08/20

 

2020-08-10

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu


Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Dainius Bikuličius, Jurgis Škėrys, dr. Audrius Skaistys,
brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, Stasys Ignatavičius ir Jonas Ivaškevičius

Lietuvos kariuomenės (LK) sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras priėmė Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) delegaciją, kurios sudėtyje buvau ir aš. Susitikime taip pat dalyvavo LK Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Darius Masiulis. Susitikimo metu buvo aptartos sritys, kuriose LK galėtų būti naudingi LATA nariai, pasidalinta nuomonėmis dėl istorinės atminties įamžinimo, jos puoselėjimo ir kito ideologinio darbo svarbos ugdant Lietuvos jaunąją kartą ir pritraukiant jaunimą į LK. Atkreiptas dėmesys į dar vienos karinės teritorijos – poligono – Lietuvos vakarų pusėje reikalingumą. Karinis poligonas - maždaug 10x20 km dydžio vien karinėms reikmėms naudojama teritorija - galėtų būti pritaikytas ir naudojamas bendriems mokymams su mūsų NATO sąjungininkais bei su narystės šioje organizacijoje siekiančių valstybių kariais. Brg. gen. Raimundui Vaikšnorui už nuolatinį LK ir LŠS ryšio palaikymą ir stiprinimą buvo įteiktas LŠS įkūrėjo, ideologo ir pirmojo organizacijos vado Vlado Putvinskio-Pūtvio atminimo medalis. LK Sausumos pajėgų vadas R.Vaikšnoras pasidžiaugė, kad kryptingai didėja krašto gynybiniai pajėgumai, o tam įtakos turi ir stiprėjanti savanorystės idėja, kuri pasireiškia pasirankant tarnystę Lietuvos kariuomenėje arba narystę Lietuvos šaulių sąjungoje. Brg. gen. R.Vaikšnoras padėkojo LATA organizacijai už nuot išreiškiamą poziciją dėl 2 proc. BVP skyrimo krašto apsaugos reikmėms būtinybės ir išreiškė viltį, kad dabarties iššūkiai, susiję su koronovirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo pasekme - ekonomikos lėtėjimu, nebus labai skaudūs KAS finansavimo srityje.

Audrius Skaistys