2013-09-01

Antrojo pasaulinio karo pradžia ir pabaiga Lietuvoje

Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje prasidėjo 1939 rugpjūtį, o baigėsi prieš 20 metų – 1993 metų rugpjūčio 31, kai paskutiniai okupacinės armijos kariai paliko Lietuvos teritoriją. Šį teiginį galima pagrįsti dviejų antrojo pasaulinio karo sukėlėjų – hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų sąjungos veiksmais. 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas ir jo slaptieji protokolai, kurių reikšmė dabarties istorijai yra žinoma.1939 m. rugsėjo 1 dieną hitlerinė Vokietija įsiveržė į Lenkiją, todėl susitarta laikyti tai II-ojo pasaulinio karo pradžia, nors mano įsitikinimu, tai tik padarinys anksčiau minėto pakto. 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta Sovietų sąjungos ir Vokietijos sienos ir draugystės sutartis. Pagal šią sutartį (kadangi dabar likvidavus Lenkiją abi valstybės turėjo bendrą sieną) dar kartą pasidalinta įtakos sferomis, Lietuva buvo atiduota Sovietų sąjungos įtakai, manais į dalį Lenkijos teritorijos. Savitarpio pagalbos sutartis, pagal kurią į Baltijos valstybes įvedama Sovietų sąjungos kariuomenė su Latvija pasirašyta 1939 rugsėjo 28 d., o su Estija spalio 5 d., o spalio 3 d. Sovietų Sąjunga pareikalavo, kad ir Lietuva pasirašytų analogišką sutartį. Manais į sutartį Sovietų Sąjunga pasiūlė grąžinti Lietuvai Vilnių (kuris 1920–1939 m. buvo okupuotas Lenkijos ir kurį Raudonoji Armija užėmė jau rugsėjo 19 d.). 1939 rugsėjo 19 diena laikytina dalies Lietuvos reokupacija, kai Vilnius ir jos kraštas iš Lenkijos pateko į kito okupanto – Sovietų sąjungos rankas. Savitarpio pagalbos sutartį ir Vilniaus bei Vilniaus krašto perdavimo Lietuvos Respublikai aktą 1939 m. spalio 10 d. pasirašė Juozas Urbšys ir Viačeslavas Molotovas. Pagal šį susitarimą Lietuvoje atsirado keletas Sovietų Sąjungos kariuomenės garnizonų: Alytuje, Prienuose, Gaižiūnuose ir Naujojoje Vilnioje, iš viso 18 786 Raudonosios armijos kariai. Naujojoje Vilnioje šie kariai jau rezidavo nuo rugsėjo 19 dienos. Vėlų 1940 m. birželio 14 d. vakarą V. Molotovas J. Urbšiui Maskvoje įteikė ultimatumą, kuriame Lietuva apkaltinta savitarpio pagalbos sutarties laužymu. 1940 m. birželio 15 d. Lietuva okupuojama. 1941 m. birželio birželio 22 d. hitlerinė Vokietija užpuolė Sovietų sąjungą, Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš Sovietinę valdžią. Birželio sukilimas prasidėjo pirmąją karo dieną ir vyko savaitę – birželio 22-28 dienomis. Sukilėliai sudarė Lietuvos Laikinąją Vyriausybę, kurios nepripažino naujieji Lietuvos okupantai – vokiečiai. Hitlerinės Vokietijos okupuota Lietuva valdoma iki 1944 metų pabaigos, kai sovietinė kariuomenė su karo frontu stumdama vokiečius į rytprūsius ir Lenkiją iš naujo okupuoja Lietuvą. Šį kartą sovietinė kariuomenė išsilaikė Lietuvoje iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos, kas ir laikytina visos Lietuvos teritorijos išlaisvinimo iš okupacijų, o tuo pačiu ir II-ojo Pasaulinio karo ir jo padarinių pabaiga.