2009-10-28

Prieš 70 metų ilgaamžė Lietuvos sostinė Vilnius grįžo Lietuvos valstybei


Lietuvos kariuomenė į Vilnių „triumfališkai“ įžygiavo 1939 m. spalio 28 d. 12 val. 15 min. Šiandien lygiai prieš 70 metų atgavome savąją sostinę – Vilnių, tuo būdu buvo ištaisyta 1920 m. spalio 9 d. agresijos prieš suverenią valstybę (Lietuvą) pasekmė - apie 19 metų užtrukusi Rytų Lietuvos okupacija.
Netrukus iš buvusios laikinosios sostinės Kauno į Vilnių persikėlė ir valdžios įstaigos. Vilnius kaip nepriklausomos ir laisvos Lietuvos valstybės administravimo centras per pastarąjį 70-metį išgyveno dar dvi okupacijas – nacistinės Vokietijos ir sovietinės Rusijos. Istorijos taip jau lemta, kad visos okupacinio-imperialistinio pobūdžio valstybės su jų nutautinimo politika anksčiau ar vėliau pasmerktos žlugti. Taip atsitiko ir Lietuvos bei jos sostinės Vilniaus atžvilgiu, jau beveik 20 metų Lietuva su savo sostine Vilniumi yra savarankiški tarptautinės bendruomenės pripažįstami ir gerbiami subjektai. Pripažįstami ir gerbiami, nes baltiškoji, o šiuo atveju - lietuviškoji tautų, kultūrų ir religijų sugyvenimo tradicija labiausiai ir atsiskleidžia Vilniuje. Ne veltui geležinį vilką sapne regėjęs Vilniaus ir Gediminaičių dinastijos įkūrėjas (pradininkas) Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas ir gavo tokį šio sapno išaiškinimą, kad Vilnelės ir Neries santakoje įkurtas miestas bus garsus visame pasaulyje. Sapnas jau seniai išsipildė, o čia gyvenantys darbštūs ir kūrybingi žmonės šio sapno prasmę dar labiau išplėtė, ką patvirtino ir šiemetinis europinis Lietuvos sostinės statusas ir vardas - Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009!
Tik būdamas laisvos ir nepriklausomos valstybės sostine Vilnius galėjo pasiekti tai, kas jau pasiekta ir pasieks dar daugiau. Valio Vilniui!

2009-10-22

NATO rėmėjai rinkosi Kijeve


Š .m. spalio 7-10 dienomis Ukrainoje, Kijeve, vyko 55 - toji ATA Generalinė Asamblėja ir 14 YATA Generalinė Asamblėja. Šiame renginyje 9 asmenų LATA (Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos) delegacijos sudėtyje dalyvavau ir aš. Į renginį, kurio tema šiais metais - „Pilietinės visuomenės saugumas XXI amžiuje“, susirinko per 400 dalyvių iš 42 valstybių, jis buvo plačiai nušviestas Ukrainos žiniasklaidos. Asmeniškai daviau interviu Ukrainos nacionaliniam radijui užsienio (rusų) kalba apie Lietuvos patirtį integruojantis į NATO, visuomenės švietimą ir informavimą (radijo klausytojų auditorija – apie 10 mln. Ukrainos gyventojų).
Asamblėjoje nagrinėtos šios temos: „NATO strateginės koncepcijos rengimas“, „Energetinis ir finansinis saugumas platesnėje Juodosios jūros erdvėje“, „Viešoji diplomatija kaip saugumo skleidėja: visuomenės švietimas ir informavimas“, „Dabartinė Ukrainos ir regiono saugumo ir politinė padėtis ir jos įtaka tarptautiniam saugumui“ ir kt.
Dalykinės programos metu vyko diskusijos apie naujos NATO Strateginės koncepcijos rengimą, NATO plėtrą bei partnerystes, Ukrainos euroatlantinę integraciją, aptartos NATO misijos, didžiausią dėmesį skiriant Afganistanui. Buvo iškelta idėja visose NATO valstybėse paminėti NATO dieną, kuri galėtų būti balandžio 4 – šios organizacijos įsikūrimo dieną (Lietuvoje minima kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena). Buvo aptartos galimybės Lietuvos mokslo ir tyrimų institucijoms prisijungti prie Ukrainos tyrimų ir akademinio tinklo „Ukrainian research and Academic Network“ - URAN vienijančio 15 Ukrainos valstybinių universitetų ir dar apie 50 mokslinių tyrimų įstaigų. Šis tinklas per tiesioginę jungtį su analogišku tinklu Lenkijoje – PIONER jau yra prisijungęs prie Europos tyrimų ir akademinio tinklo GEANT 2.
Tarp renginio dalyvių – NATO Generalinio Sekretoriaus padėjėjas viešajai diplomatijai Jean-Francois Bureau, Jungtinės Karalystės nuolatinis atstovas prie NATO Stewart Eldon, Čekijos Europos Sąjungos reikalų ministras Stefan Fule (buvęs ČR ambasadorius Lietuvoje), Ukrainos Rados narys Borys Tarasyuk, kiti politikai, ekspertai, akademikai, diplomatai.
Renginio dalyviai lankėsi Kijeve įsikūrusiame Europos universitete, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus rezidencijoje bei turėjo progos neformalioje aplinkoje pabendrauti su kitų delegacijų atstovais, pranešėjais, Ukrainos politikos ir visuomenės veikėjais, diplomatais. Paskutinę viešnagės Kijeve dieną buvo surengta ekskursija, kurios metu delegatai turėjo puikią progą apžiūrėti miestą bei iš arčiau susipažinti su Kijevo architektūra ir kultūra.

2009-10-02

Sveikinu su Angelų sargų - Policijos diena!

Mielieji Lietuvos policijos darbuotojai ir bendramoksliai,
Jau ašuoniolikti metai spalio antrąją švenčiame atkurtą Angelų sargų – Policijos dieną. Atėjo laikas, kai Lietuvos policijoje tarnaus tie, kurie gimė jau Nepriklausomoje valstybėje. Nepaisant šalį užgriuvusių ekonomonių sunkumų, mūsų kartos uždavinys ir rūpestis perduoti šios garbingos profesijos tęsėjams sukauptą tradicijų ir garantijų, nuopelnų ir nuopuolių, žinių ir patirties rinkinį. Visa tai tarnauja ir tarnaus, kuriant saugesnę aplinką, saugesnę valstybę.
Policijos darbuotojų pasiaukojamo darbo dėka sutramdytas nusikalstamumas. Žinia, kad kiekviena kova reikalauja aukų. Be jų neapsieinama ir kovos su nusikalstamumu srityje. Kiekvienais metais žuvusių policijos pareigūnų garbei pasodindami po ąžuoliuką, jau išauginome ąžuolų giraitę...Žemai lenkiu galvą prieš tuos, kurie liko savo priesaikai ištikimi.
Profesinės šventės proga linkiu stiprios sveikatos, giedros nuotaikos, neblėstančios sėkmės kasdieniniame darbe ir Jūsų asmeniniame gyvenime!

Jūsų Audrius SKAISTYS