2014-12-18

2015 METŲ PAVASARIO LINKSMYBĖS


PAVASARIO LINKSMYBĖS
pagal Donelaitį ir Skaistį
Jau eurelis atkopdamas budino Lietuvą
Ir lito trūsus pargriaudamas juokės.
Bankų pramonė su valiutų keitimu sugaištį pagavo,
Ir putodamas rublis visur į nieką pavirto.
Tuo jausmus smagumas gaivindamas glostė
Ir grivnas visokias iš numirusių šaukė.
Kaimynai su zlotais visais išsibudino keltis,
O Baltijos sesės su skandinavais vėl sumetė skrandas.