2009-11-23

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Mielieji Lietuvos kariai, šauliai, savanoriai ir kiti valstybės nepriklausomybės gynėjai,
Lietuvos kariuomenės gimtadienis ir vėl mus pasitiko lapkričio 23-čiąją.
Ši ypatinga diena brangi visiems gynusiems Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, kovojantiems už ją ir dabar.
Nėra pasaulyje tautos sukūrusios valstybę ir išlaikiusios valstybingumą be tos tautos gynėjų – karių ir jų vadų.
Todėl nuoširdžiausi sveikinimai visiems Jums – Tėvynės gynėjams.
Mes, kurie vertiname garbingą ir atsakingą valstybės gynybos pareigos įgyvendinimą, esame Jums dėkingi.
Audrius Skaistys
LŠS Centro valdybos narys