2014-06-25

Šauliai minės organizacijos įsikūrimo 95-metįBirželio 28 d. Kaune Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai ir meno kolektyvai iš visos Lietuvos dalyvaus organizacijos 95-ųjų įkūrimo metinių renginiuose. Organizacijos įkūrimo jubiliejų lydi reikšmingi pasikeitimai: visuomenė vis didesnį dėmesį kreipia krašto gynybai, todėl išaugo šaulių populiarumas ir vis daugiau žmonių papildo organizacijos gretas.
Jubiliejinės iškilmės prasidės Vyčio kryžiaus vėliavos pakėlimo ceremonija ir vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų bei ideologo Vlado Putvinskio pagerbimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Vėliau kelių šimtų šaulių ir svečių kolona, lydima organizacijos orkestro, pajudės link šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą ir Šaulių sąjungą. Mišių metu prisieks Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės nauji nariai.
Švenčiant organizacijos jubiliejų prie šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios vyks iškilminga rikiuotė ir apdovanojimų ceremonija. Šaulius sveikins valstybės ir Lietuvos kariuomenės, giminingų užsienio organizacijų, bendradarbiaujančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kaune vyksiančias iškilmes vainikuos Lietuvos šaulių sąjungos meno kolektyvų koncertas.
Šauliai kviečia visus kauniečius ir miesto svečius birželio 28 d. kartu švęsti organizacijos įkūrimo jubiliejų.
Lietuvos šaulių sąjunga buvo įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune, kai būrelis inteligentų nutarė organizuotai padėti Lietuvos kariuomenei apginti Lietuvos nepriklausomybę. Iki 1940 m. Šaulių sąjunga tapo viena gausiausių ir reikšmingiausių organizacijų, kuri po Lietuvos okupacijos buvo likviduota. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (tremtyje) atkurta 1954 m. kovo mėn. 7 d., o Lietuvoje - 1989 m. rugsėjo 28 d. Šiandien organizacija vienija daugiau kaip 7 tūkstančius Lietuvos piliečių, veikiančių daugelyje Lietuvos rajonų.

2014-06-03

Birželio trečia - Sąjūdžio diena!Mieli sąjūdiečiai,
sveikinu Jus su prieš 26 metus (1988-06-03) įsteigtu išsilaisvinimo judėjimu, pakėlusiu mūsų dvasią ir sukūrusiu prielaidas atkurti laisva ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šiam judėjimui esame dėkingi už atgautą galią, leidusią pačiai tautai spręsti Lietuvos ateitį.
Lietuvos valstybės kūrimas ir puoselėjimas – tebesitęsiantis procesas. Todėl kaip prieš 26 metus taip ir šiandien jau mūsų jaunoji karta: siekdama mokslo, atstovaudama Lietuvą ir garsindama ją, imdamasi atsakomybės už šeimos, bendruomenės, miesto ir net valstybės reikalus – tęsia Lietuvos Sąjūdžio pradėtus valstybės kūrimo darbus.
Visų kartų Sąjūdžio žmonių pareiga įdiegti visuomenei laisvės kainos svarbą, o per įsisąmonintą meilę ir atsakomybę savo kraštui - pasiryžimą ją nuolat saugoti.
  Dėkoju tiems, kurie visados nepaliaujamai kovojo už mūsų visų laisvę ir nepriklausomybę - be Jūsų nebūtų dabarties Lietuvos: saugios, drąsios ir turinčios ateitį!
Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės, tikėkime gražia Lietuvos ateitimi!
Telaimina ir tesaugo mūsų darbus Dievas!