2020-02-02

CHARAKTERISKažkoks ir kažkaip reikšmingas tas žodis „charakteris“. Turbūt jį sugalvojo britai. Nuo šiandien mums taip pradės trūkti šio čerčiliško, tečeriško charakterio... Ir mes visgi esame dėkingi už dar vieną britišką pamoką. Jungtinė Karalystė išties monarchiška. Mes tik (net) nepilnus 16 metų išbuvome drauge 2-jų valstybinių klubų nariais. Jungtinė Karalystė buvo ta valstybė, kuri tarp daugelio kitų priėmė mus į tuos 2 valstybių klubus. Tiek daug apturėta monarchiškų pamokų tiek stojant į juos, tiek būnant pilnateisiais šių dviejų klubų: Europos Sąjungos ir NATO nariais.
Na o kol kas, kaip sakė šių dienų klasikas - „priimkim pabaigą kaip tam tikrą pradžią“. Juk liko bendra narystė stipresniajame (transatlantiniame) – Aljanso – klube ir tik vienas Dievas žino, ar nauja pradžia nebus ir naujo politinio – ekonominio darinio pradžia. Kiekvienas sutiks, kad monarchija neįsirėmins vien tik Jungtinės Karalystės erdvėje. Istorija bus pamokanti sugebantiems išmokti pamokas. Prisilietę prie europinio klubo taisyklių kūrimo ir jų įgyvendinimo puikiausiai supranta kokio stipraus ekspertinio resurso mes netenkame. Tie administraciniai gebėjimai, kuriais monarchija kantriai dalinosi su naujaisiais abiejų klubų nariais, neišnyks, nors mes jau pradedame jausti šį ekspertinį vakuumą ir nenoromis pripažįstame brexito kainą.
Asmeniškai man teko išmokti net keletą pamokų: teko mokytis iš Europos Sąjungai pirmininkaujančios Didžiosios Britanijos, taip pat kai jos karininkai, seržantai ir kadetų vadai mokė mūsų karininkus, puskarininkius, šauktinius ir karius profesionalus, o tai pat ir jaunuosius šaulius. Iki šiol veikiančiuose ekspertiniuose ES dariniuose buvome drauge ir mokėmės vienas iš kitų. Deja, nebebus taip kaip buvo iki šiol. Neabejotinai esu dėkingas likimui ir tiems jame pasipainiojusiems „charakteriams“, nes buvo iš ko mokytis. Pagarba britams už jų BRITIŠKĄ CHARAKTERĮ
!