2012-06-15

Susitikimas su NATO flotilės admirolu

2012 m. birželio 12 d. 16.00 val. Seimo Europos informacijos biure įvyko LATA organizuotas susitikimas su NATO Kovinių jūrų pajėgų paramos vadavietės (angl. Strike Forces NATO, SFN) vado pavaduotoju flotilės admirolu Russell Harding ir šios vadavietės politikos patarėju James Henry Bergeron. Susitikime dalyvavusiems LATA nariams ir nacionaliniu saugumu besidomintiems ekspertams buvo pristatytos Jubiliejinės - 40-osios BALTOPS-2012 karinės pratybos. Buvo aptartas Lietuvos pasirengimas priimti NATO karinę pagalbą iš Baltijos jūros ir kiti kariniai - politiniai NATO pratybų aspektai. Ypatingo susirinkusiųjų susidomėjimo sulaukė flotilės admirolo Russell'o Harding'o pristatytas NATO veiksmų planas nukreiptas prieš jūrinį piratavimą ties Somalio (Afrika) krantais. Admirolas R.Harding atvirai auditorijai išsakė savo nuomonę dėl Mistral tipo sraigtasparnius gabenančio karinio laivo pardavimo Rusijai vienos iš NATO valstybių - Prancūzijos. Jis teigė, kad tai grynai komercinis sandoris, kuris didesnių problemų karinėje plotmėje nesukels, tačiau tuo pačiu nepadidins politinio pasitikėjimo savo partneriais.