2009-01-01

Lietuviška trispalvė Gedimino pilyje jau 90 metų!


Jau keliolika metų atgaivinta Valstybės vėliavos, kurios spalvos - geltona, žalia, raudona, pakėlimo (pakeitimo) Lietuvos sostinėje - Gedimino pilyje ceremonija sukvietė mus ir šių 2009 metų sausio pirmąją.
Prasminga Naujuosius pradėti Lietuvos vėliavos dienos paminėjimu ir pagerbimu, tas buvo matyti daugelio susirinkusiųjų veiduose ir oficialių asmenų kalbose. Valstybės vėliavai pagarbą atidavė Seimo Pirmininkas A.Valinskas, Krašto apsaugos ministrė R.Juknevičienė, Kultūros ministras R.Vilkaitis, Kariuomenės vadas V.Tutkus, Vilniaus meras J.Imbrasas, LŠS vadas J.Širvinskas, Lietuvos sąjūdžio pirmininkas ir Seimo narys R.Kupčinskas, Kariuomenės, šaulių sąjungos, savanorių atstovai, vilniečiai ir miesto svečiai bei šių eilučių autorius - Audrius Skaistys.
Simboliškas naujųjų metų pradžios įprasminimas, kai nors ir nedidelė bendratautiečių dalis susirinkusi Gedimino kalne po plevesuojančia trispalve iš praeities sėmėsi stiprybės ateinantiems metams. Tai paaiškinama tuo, kad žodis "vėliava" kilęs iš žodžio "vėlė" - kai senovės Lietuvoje buvo tikima, kad po vėliavomis susirenka mūsų protėvių didvyriška dvasia, kuri mums suteikia stiprybės ir narsos įveikti ne tik priešą bet ir visus kitus sunkumus.
Jau už 10 dienų prasidės kitos svarbios Lietuvai dienos - sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirti renginiai. 1991 metais sausio pradžioje Lietuvos trispalvė subūrė mus ginti valstybės Laisvės ir Nepriklausomybės, netrukus laisvės gynėjai įgavo garbingą savanorių-kariuomenės kūrėjų pavadinimą. Tų lemtingų Lietuvai dienų metu Gedimino pilyje buvo saugoma bei ginama ir Lietuvos vėliava. Tą pareigą garbingai atliko Lietuvos šauliai, beje, pas vieną iš jų - Mindaugą A. Balčiauską yra laikoma 1991 m. sausio 12-13 Gedimino pilyje plevesavusi trispalvė, kuri dėl paprasčiausio nusidėvėjimo "planiškai" pakeista ir laimingo atsitiktinumo dėka tapusi Lietuvos patriotizmą puoselėjančios Balčiauskų šeimos nuosavybe.
Tikėkimės, kad praėjusių 2008 metų Valstybės vėliavą gavusi Šalčininkų Lietuvos vardo tūkstantmečio mokykla ir joje veikianti jaunųjų šaulių kuopa taip pat garbingai saugos jiems padovanotą trispalvę, bei savo veikloje puoselės patriotizmą skatinančias vertybes.

Audrius Skaistys