2022-06-06

BAYRAKTAR TB2 ir LOKHEED VENTURA B34/37 įsigijimo istorijų panašumai ir skirtumai
Bairaktaro (nepilotuojamo orlaivio arba drono) įgijimo istorija pasirodo turi ir savo istorinį analogą, bet tik pilotuojamo karinėms reikmėms skirto orlaivio pirkimo JAV oro pajėgoms. Ši istorija aprašytą laikraštyje "Keleivis“, 1943 m. liepos 21 d., Nr. 30, p. 1" ir Lietuvos ambasados Vašingtone.

Jau 1943 m. (prieš 79 metus) JAV lietuviai nupirko JAV aviacijos pajėgoms vieną bombonešį. Yra žinoma, kad 1943 m. JAV Filadelfijos lietuviai ketino pirkti ... „bombanešį". Ir nupirko.
Tikslui pasiekti „lietuvių organizacijų komitetas pasiryžo išparduoti 400 000 USD sumai „E" serijos karo bonų [rinkliavą], ir kad už tuos pinigus bus pastatytas bombonešis, kurį valdžia leis patiems lietuviams pakrikštyti lietuvišku vardu. Tuomet buvo skelbiama: daugiau kaip 200 000 USD vertės bonų lietuvių komitetas turi jau pardavęs, o likusius (apie 190 000 USD) norima parduoti iki rugpjūčio 16 dienos." „Yra vilties, kad Philadelphijos ir apylinkės lietuviai rankų nenuleis, bet visi suburs ir iki rugpjūčio 16 dienos turėsim sukėlę 400 000 USD su kaupu. Tuomet turėsime bombanešio krikštynas. Kaip bus gražu, kuomet tas plieno paukštis su lietuvišku vardu skraidys padangėmis ir šaudys perkūnais nacius, fašistus ir nuožmiuosius japonus, o gal dar lietuviui teks garbė tą galingąjį plieno paukštį ir vairuot!"
Taip 1943 m. Amerikos lietuviai nupirko dvimotorį bombonešį (Lockheed Ventura B-34/37). Simboliška, nes bombonešis buvo pavadintas "Lituanica" vardu. Tiesa, bombonešio likimas nėra žinomas, tačiau šiuo veiksmu lietuviai aiškiai pademonstravo savo vertybinę orientaciją ir priklausomybę antihitlerinės koalicijos valstybėms.
Nuotraukoje lėktuvo krikšto apeigos, kurias 1943 m. atliko Švento Kryžiaus parapijos klebonas Anicetas Linkus.
2022 m. gegužės pabaigoje vos per 3 dienas lietuviai ir kitų kraštų gyventojai surinko virš 5 milijonų eurų pirkti Bayraktar TB2 tipo droną, skirtą padėti Ukrainai ginti jų (ir mūsų) laisvę prieš agresorę Rusiją. Belieka tikėti, kad kaip ir anuomet šalis-agresorė bei karo sukėlėja patirs triuškinamą pralaimėjimą.
1943 🇱🇹✈️💣🇺🇸➡️2022 🇱🇹🇹🇷💤🕹🛩🇺🇦