2021-11-24

Lietuvos Kariuomenės Dienos šventė!

Mielieji,

Šiemet lapkričio 23-čiąją minime 103-ajį Lietuvos kariuomenės gimtadienį, nors puikiai žinome, kad tai tik I-mojo Pasaulinio karo pabaigos padiktuoto Nacionalinės valstybės Vyriausybės Ministro Pirmininko ir Krašto apsaugos ministro įsakymo, pagal kurį 1918 m. pradėta formuoti (atkūrinėti) mūsų valstybės kariuomenė, data.
Lietuvos valstybė, nuo savo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose momento skaičiuojanti savo egzistavimo 1011 metus, neįsivaizduojama be savo kūrėjo ir gynėjo – kariuomenės.
Todėl Tautai už savo laisvę, nepriklausomybę, žemę, tikėjimą ir kalbą kovojusiai mažiausiai 800 metų iš savo rašytinės istorijos tūkstantmečio yra svarbu, kad jos kariuomenės istorija atsispindėtų visais jos gyvavimo laikotarpiais. Toks yra Lietuvių Tautos išskirtinumas, ji garsi savo valstybingumu ir pagrįstai didžiuojasi pagrindiniu valstybingumo atributu – savo kariuomene.
Nemenkinant karo vadų, kunigaikščių, didžiųjų etmonų ir kitų Lietuvos kariams, sukilėliams, partizanams vadovavusių asmenų atminties, vis dėlto kariuomenės pagrindas yra karys. Jo pasiaukojamo didvyriškumo dėka šiandien turime savo valstybę.
Todėl nuoširdžiausi sveikinimai visiems kariams – Tėvynės gynėjams.
Mes, kurie vertiname garbingą ir atsakingą valstybės gynybos pareigos įgyvendinimą, esame Jums dėkingi!
dr. Audrius Skaistys
LATA prezidentas
NOKT pirmininkas

2021-05-31

Birželio Lietuva - drąsios vilties šviesoje.

 Mielieji (-ios),

Šiemet Lietuvos Sąjūdžiui sukanka 33 metai.

1988 metais birželio 2–ą dieną Vilniuje, Mokslų Akademijos rūmuose, įvyko diskusija „Ar įveiksime biurokratizmą?“. Kitą dieną 18-tą valandą Lietuvos mokslų akademijos centrinių rūmų salėje prasidėjo susirinkimas, kuriame buvo diskutuojama apie tolesnį krašto likimą. Į susirinkimą atvyko apie pusė tūkstančio žmonių. Šiame mokslo, meno ir kultūros žmonių susitikime buvo numatyti aptarti tokie klausimai: kultūros likimas, ekonominės pertvarkos, politiniai pokyčiai ir kita. Z. Vaišvila pasiūlė įsteigti „Sąjūdžio iniciatyvinę grupę“, kuri vienytų jėgas. Į iniciatyvinės grupės sudėtį buvo siūlomi žmonės, kurie savo pasisakymais atvirai reiškė pozicijas bei požiūrį dėl Lietuvos ateities. Buvo išrinkti trisdešimt penki šios grupės nariai.

Ir taip 1988 metų birželio 3-ą dieną gimė Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Joje nepriklausomybininkų branduolį sudarė prof. muzikologas V. Landsbergis, architektas A. Skučas, fizikas dr. Z. Vaišvila, kompozitorius prof. J. Juzeliūnas, filosofas A. Juozaitis. Dalį grupės sudarė „perestroikininkai“.

Įsteigus iniciatyvinę grupę prasidėjo aktyvus darbas. Jau birželio 8-ą dieną įvyko pirmasis iniciatyvinės grupės susirinkimas Vilniaus Žemutinėje pilyje, išlikusioje valdovų rūmų dalyje (patalpas pasiūlė pilies tyrimams talkinęs „Talkos“ klubas). Iniciatyvinės grupės posėdžiai būdavo šaukiami Dailininkų, Rašytojų, Kinematografų sąjungose, Mokslų Akademijoje ar kurio nors iniciatyvinės grupės nario bute. Beveik kiekviename susitikime LKP-CK biuro buvo reikalaujama skirti Sąjūdžiui patalpas, nes Estijos Liaudies Frontas savo patalpas jau turėjo. Teatro darbuotojų draugijos pirmininkas R. Adomaitis pasiūlė Sąjūdžiui laikinai prisiglausti draugijos patalpose kampiniame Lenino (dabartinio Gedimino) prospekto name Nr. 1, priešais Katedrą. Ten įsikūrus Sąjūdžio būstinei ant namo stogu buvo iškelta tautinė vėliava, kuri čia tebeveikiančios Lietuvos Sąjūdžio Tarybos rūpesčiu, plazda iki šiol. Daugelyje savivaldybių įsikūrusiems Lietuvos sąjūdžio skyriams patalpas suteikdavo tų miestų ar rajonų LKP vykdomieji komitetai.

Situacija su Lietuvos Sąjūdžio patalpomis ir po 33 metų turi panašumų, pavyzdžiui Kaune, kur 1988 m. birželio 10 d. Architektų namuose susikuria Kauno Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, nuo tada visą šį laikotarpį aktyviai veikęs ir tebeveikiantis Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius, nebeturi kur rinktis. Dabartinė Lietuvos biurokratija, matyt, vis dar neatsikračiusi sovietinio palikimo, delsia panaudos pagrindais skirti vienam iš aktyviausių ir skaitlingiausių skyrių virš 20 metų jam priklausiusias patalpas Laisvės al. 46, Kaune. Nejaugi ir vėl aktuali diskusija „Ar įveiksime biurokratizmą?“.

Lietuvos Sąjūdis kviečia Jus 2021-06-03 (ketvirtadienį) paminėti (ar simboliškai, ar įdomiai, ar linksmai, ar kažkaip kitaip) Sąjūdžio dieną. Kviečiame prisiminti ir pagerbti  Lietuvos Sąjūdžio gyvus ar mirusius narius, kurie buvo ir yra padorūs/kūrybiški/patriotiški/drąsūs šio judėjimo veikėjai. 

dr. Audrius Skaistys
Lietuvos Sąjūdžio Tarybos pirmininko pavaduotojas