2021-11-24

Lietuvos Kariuomenės Dienos šventė!

Mielieji,

Šiemet lapkričio 23-čiąją minime 103-ajį Lietuvos kariuomenės gimtadienį, nors puikiai žinome, kad tai tik I-mojo Pasaulinio karo pabaigos padiktuoto Nacionalinės valstybės Vyriausybės Ministro Pirmininko ir Krašto apsaugos ministro įsakymo, pagal kurį 1918 m. pradėta formuoti (atkūrinėti) mūsų valstybės kariuomenė, data.
Lietuvos valstybė, nuo savo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose momento skaičiuojanti savo egzistavimo 1011 metus, neįsivaizduojama be savo kūrėjo ir gynėjo – kariuomenės.
Todėl Tautai už savo laisvę, nepriklausomybę, žemę, tikėjimą ir kalbą kovojusiai mažiausiai 800 metų iš savo rašytinės istorijos tūkstantmečio yra svarbu, kad jos kariuomenės istorija atsispindėtų visais jos gyvavimo laikotarpiais. Toks yra Lietuvių Tautos išskirtinumas, ji garsi savo valstybingumu ir pagrįstai didžiuojasi pagrindiniu valstybingumo atributu – savo kariuomene.
Nemenkinant karo vadų, kunigaikščių, didžiųjų etmonų ir kitų Lietuvos kariams, sukilėliams, partizanams vadovavusių asmenų atminties, vis dėlto kariuomenės pagrindas yra karys. Jo pasiaukojamo didvyriškumo dėka šiandien turime savo valstybę.
Todėl nuoširdžiausi sveikinimai visiems kariams – Tėvynės gynėjams.
Mes, kurie vertiname garbingą ir atsakingą valstybės gynybos pareigos įgyvendinimą, esame Jums dėkingi!
dr. Audrius Skaistys
LATA prezidentas
NOKT pirmininkas

Komentarų nėra: