2014-11-06

Reitingo Nr. 11A Dr. Audrius SKAISTYS
Reitingavimo numeris kandidatų sąraše -
11A

Esu Vilniuje gimęs, užaugęs, išsimokslinęs ir besidarbuojantis 40-metis teisininkas, TS-LKD narys nuo 2006 metų, šiuo metu - Lazdynų skyriaus pirmininkas ir partijos tarybos narys, Šaulių sąjungos centro valdybos narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas. Išsilavinimas – teisės mokslų daktaras, dirbu Vyriausybės atstovu Vilniaus apskrityje.
Gimiau 1974 m. balandžio 13 d. tarnautojų šeimoje. Esu nuo vaikystės mylimų ir mylinčių tėvelių –  Rimanto ir Onutės – auklėtas mylėti Laisvę ir dėl jos kovoti, pratintas savo atkakliu ir dažnai nelengvu darbu pelnytis pragyvenimui bei užsitarnauti aplinkinių pagarbą.
Tėtis dažnai kartodavo, kad “darbas tai yra gyvenimo druska, kuri priduoda jam skonio ir apsaugo nuo sugedimo”, šis moto lydi nuo tada, kai su broliu būdami vaikais padėdavome tėveliams auginti tulpes, vėliau – pinti krepšelius, seneliams kaime padėdavome dirbti žemės ūkio darbus, prižiūrėti gyvulius. Šiek tiek vėliau – studijų metais – gaunamą padidintą stipendiją patrigubindavau palaikydamas tvarką koncertuose ir kituose renginiuose. Visa tai ugdė charakterį, disciplinuotumą ir kitas savybes, kurios padėjo nueiti kelią nuo žemiausios valstybės tarnybos pakopos iki dabar užimamų atsakingų pareigų.
Atgimimo laikotarpiu nepraleisdavau nei vieno svarbesnio Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Sąjūdžio organizuoto renginio, visa Skaisčių šeima prieš 25 metus stovėjo Baltijos kelyje. Kažkur tolėliau – link Panevėžio šiame trijų Baltijos valstybių laisvės siekį pademonstravusiame kelyje stovėjo ir jaunutė mergaitė iš Kauno, kuri vėliau tapo mano sutuoktine, o dabar jau ir mūsų bendrų vaikų mama. Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metais įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą, jos nariu esu jau 24 metus.
Nuveikti darbai, kuriais didžiojuosi: apginta teisės mokslų disertacija “Teisinis priesaikos institutas ir jo socialinis vaidmuo”, kurta pirmoji Nacionalinė kovos su korupcija programa, rengtas Korupcijos prevencijos įstatymas, kiti antikorupciniai teisės aktai, atlikta virš 150 teisės aktų vertinimų antikorupciniu požiūriu, atlikta pirmoji Lietuvoje korupcijos rizikos analizė. Parengta virš 100 įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, teikta pastabų ir pasiūlymų daugiau nei 450 teisės aktų. Publikuoti 3 moksliniai straipsniai, taip pat 3 metus dėsčiau Teisės teoriją universitete.
Darbai ir nuopelnai neliko nepastebėti, už juos esu apdovanotas „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių“, „Sausio 13-osios“, „Šaulių žvaigždės“, „3-ojo ir 2-ojo laipsnio už nuopelnus Šaulių sąjungai“, „Parlamento gynėjo“, „3-ojo laipsnio Specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklo“, „Stojimo į NATO“, „Už tarnystę Tėvynei“, „Su Sąjūdžiu už Lietuvą 1-ojo laipsnio“ medaliais, vardiniu ginklu, Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio ir kt. padėkomis. Šiais metais už Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo stiprinimą buvau apdovanotas pirmuoju užsienio valstybės apdovanojimu – „Ukrainos nepriklausomybės dienos medaliu“, jis man ypatingai svarbus, nes gautas iš kovojančios už savo laisvę ir teritorinį vientisumą valstybės.
Pastarųjų metų darbai – prižiūrint Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų bei Elektrėnų savivaldybių priimamų sprendimų teisėtumą, o tuo pačiu užtikrinant viešojo intereso gynimą visoje Vilniaus apskrityje,  kurioje gyvena virš ¼ Lietuvos gyventojų, – sulaukia vis didėjančio visuomenės palaikymo. Vien tik Vilniaus mieste sustabdytas 16 seniūnijų naikinimas ir ligoninių sujungimas Antakalnyje, teisminiu keliu pasiektos nelengvos pergalės naikinančios savivaldybės sprendimus skatinusius pažeidinėti gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką, nustačiusius neteisėtus mokesčius gyventojams už jų vaikų priėmimą į darželius, taip pat ir už teikiamų komunalinių paslaugų administravimą. Laimėtos bylos dėl Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose esančių dvikalbių gatvių pavadinimų jau didesne apimtimi įgyvendintos,  todėl sulaukiu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pasmerkimo. Dėl savo principingo požiūrio į įstatymų laikymąsi šiuose rajonuose esu įrašytas į V.Tomaševskio rėmėjų sudarytą „juodąjį sąrašą“.
Svarbiausi ateities tikslai: atstovauti vilniečiams, skaidrinti Vilniaus miesto valdymą, priimti visiems lygiai teisingus, pridėtinę vertę kuriančius ir viešąjį interesą išaukštinančius sprendimus.


Jūsų kandidatas
į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą
Dr. Audrius SKAISTYS

Bendraminčiai bendrapartiečiai,
Būčiau dėkingas, jei šiomis - lapkričio 7 ir 8 – dienomis nuo 9 iki 20 val. TS-LKD centrinėje būstinėje (L.Stuokos - Gucevičiaus g. 11) reitinguodami kandidatų sąrašą, savo pirmumo balsą skirtumėte ir man. Mano numeris (su raide) kandidatų sąraše - 11A
Iš anksto ačiū Jums visiems už išreikštą pasitikėjimą.
Pasinaudodamas proga kviečiu prisijungti ir prie pagalbininkų komandos ir bendrauti:
audrius.skaistys@gmail.com
ir tel. 8-699-77888.